zgody

Zgody na edukację domową

Szanowni Państwo,
w związku z przedłużeniem przepisów dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do końca roku szkolnego 2019/20 informujemy, że do czasu odwołania lub zmiany powyższych przepisów,  zostaje zachowana możliwość składania wniosków o zgodę na edukację domową bez konieczności załączania opinii z poradni psychologiczno pedagogicznej. 

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Królowej Świętej Jadwigi

Udostępnij