opinie

[AKTUALIZACJA] Zapisy do ED i opinie Poradni Psychologiczno Pedagogicznych

Drodzy Rodzice,
przekazujemy Wam niezwykle istotną informację, zawartą w komentarzu, jaki zamieścił Minister Edukacji Narodowej do Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

W związku z czasowym ograniczeniem pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia do wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Możliwość ta, dotyczy tylko wniosków o zgodę na edukację domową na rok szkolny 2020/2021. Należy je złożyć do 24 maja 2020, bo tylko do tego czasu obowiązują przepisy dotyczące działania jednostek oświaty w zmienionych warunkach organizacyjnych.

Reasumując, zgodnie z naszą aktualną wiedzą, do 24 maja 2020 roku można składać wnioski o wyrażenie zgody na edukację domową w roku szkolnym 2020/2021 bez konieczności załączania opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 

Pozdrawiamy i prosimy o przekazywanie tej informacji zainteresowanym!

Z pozdrowieniami 
Zespół MMS

Udostępnij