Wypożyczenie podręczników na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, Uczniowie,

Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. Wnioski można składać do 30 października. Podręczniki wypożyczane są na okres od września 2021 roku do 10 czerwca 2022 roku.

Każdy, kto złoży wniosek o podręczniki, otrzyma również materiały ćwiczeniowe:

  • klasa 1 – 12szt
  • klasa 2 – 10szt
  • klasa 3 – 10szt
  • klasa 4 – 4szt
  • klasa 5 – 4szt
  • klasa 6 – 4szt
  • klasa 7 – 4szt
  • klasa 8 – 4szt

W przypadku rezygnacji z nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej (zmiany szkoły) uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Z poniższej listy należy pobrać odpowiedni druk wniosku, wypełnić i podpisać własnoręcznie i wysłać skan na adres mailowy: biuromms@szkolamontessori.com.pl

Podręczniki należy zwrócić do 10 czerwca 2022 na adres:
Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

WNIOSKI DO POBRANIA