Wypożyczenie podręczników na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, Uczniowie 

Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. Wnioski można składać do 30 października. Podręczniki wypożyczane są na okres od września 2020 do 10 czerwca 2021.

Każdy kto złoży wniosek o podręczniki otrzyma również materiały ćwiczeniowe: 

kl 1  – 12 szt
kl 2 – 10 szt
kl 3 – 10 szt
kl 4 – 4 szt
kl 5 – 4 szt
kl 6 – 4 szt
kl 7 – 4 szt
kl 8 – 4 szt

W przypadku rezygnacji z nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej (zmiany szkoły) uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Z poniższej listy należy pobrać odpowiedni druk wniosku, wypełnić i podpisać własnoręcznie i wysłać skan na adres mailowy : biuromms@szkolamontessori.com.pl

WNIOSKI DO POBRANIA