barankizbemwa1

Wyjazd integracyjny Baranków z Bemowa

W obecnym roku szkolnym na warszawskim Bemowie ruszyła druga grupa Baranków. Wyjazd integracyjny mieliśmy na początku października i, mimo początkowych niemałych organizacyjnych trudności, udał się! Przygotowań było mnóstwo, a wśród nich również, w ich samej końcowej fazie, nieoczekiwana zmiana miejsca zakwaterowania. Rodzące się spontaniczne pytanie: dlaczego? z dnia na dzień przemieniało się w pełną ufności myśl, że Pan Bóg nie zostawi nas w potrzebie i da nam dokładnie to, czego potrzebujemy. I tak też się stało. Trafiliśmy 1 października pod skrzydła Misjonarzy Kombonianów do podwarszawskiej Choszczówki. Duży dom ze sporą kaplicą, wystarczająca liczba pokoi, jadalnia i kuchnia do naszej dyspozycji, wreszcie ogromna sala do naszych spotkań i na dodatek duży piękny ogród wokół. Tam to właśnie spędziliśmy czas od piątku wieczór do niedzielnego obiadu. Misjonarze Kombonianie niezwykle otwarci i pogodni, oprócz obecności i goszczenia nas, służyli posługą w kaplicy oraz opowiedzieli o swojej pracy w dalekich krajach misyjnych. Zapraszali również na piknik misyjny, który miał się odbyć tydzień później, z racji wspomnienia 10 października św. Daniela Comboniego. 

Z uczestniczących rodzin przyjechało dziewięć i dwie animujące. Zdrowotne problemy nie pozwoliły wszystkim być w pełnym składzie. Niemniej było nas około 50 osób. W dwa z trzech dni przyjechał do nas Ksiądz. Gdy już pokonaliśmy piątkowe korki i dojechaliśmy na miejsce, to zjedliśmy wspólnie kolację, następnie kilkanaście minut poświęciliśmy na poznanie naszych rodzin. Po wszystkim była adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy i na koniec spotkanie dla rodziców przy wieczornej herbacie.

Sobota była bardzo intensywnym dniem. Po krótkiej rodzinnej modlitwie w kaplicy i śniadaniu rozpoczęliśmy I blok zajęć poświęcony kalendarzowi liturgicznemu. Usiedliśmy w kole wokół uszytej z materiału „pomocy” i zapoznawaliśmy się z rokiem liturgicznym – począwszy od adwentu i Bożego Narodzenia, przez czas zwykły zwany czasem wzrostu, następnie przez Wielki Post, okres wielkanocny z Uroczystością Zesłania Ducha Św., aż do drugiej części czasu zwykłego zakończonego ostatnią niedzielą roku tj. Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Następnie dzieci kolorowały odpowiednio przygotowane materiały. Po czym przenieśliśmy się do kaplicy, gdzie była prezentacja „na żywo” szat liturgicznych (odpowiadających swoim kolorem poszczególnym okresom) oraz naczyń liturgicznych. Później dzieci zostające w kaplicy miały za zadanie przyjrzeć się i narysować jakiś element z kaplicy, który był dla nich ważny. W tym samym czasie rodzice mieli konferencję z księdzem na temat odpowiedzialności rodziców za rozwój wiary ich dzieci. 

Po przerwie spotkaliśmy się na II bloku zajęć poświęconym obdarowaniu nas przez Pana Boga. Po wypisaniu na karteczkach darów Bożych, na specjalnym wspólnym rozwiniętym rulonie papieru każda rodzina i jej poszczególni członkowie przyklejali swoje zdjęcia, rysowali oraz wypisywali konkretne dary, w tym talenty, w które zostali wyposażeni. Taśma darów unaoczniała nam naszą relację z Bogiem jako dzieci z Ojcem, kochającym, obdarowującym. W takiej perspektywie można zobaczyć siebie jako tego, którego Bóg stworzył z miłości, chciał go, wyposażył w to, co potrzebne, by dalej niósł innym miłość. Pytanie, co człowiek z tym zadaniem robi, czy korzysta umiejętnie… Rozwinięcie tego wątku ma również związek z wprowadzeniem dzieci w rozważania o grzechu, a później w temat spowiedzi. 

Po obiedzie i czasie wolnym spędzonym w ogrodzie poświęciliśmy swoje zajęcia Matce Bożej i różańcowi (III blok zajęć). Po historycznym wprowadzeniu w temat przez Księdza, pracowaliśmy nad rozróżnianiem części i tajemnic różańcowych, odgrywaliśmy scenki z poszczególnych tajemnic, a na końcu rodziny wykonywały z przygotowanych wcześniej koralików własne różańce. Zaangażowanie było duże. Już ok. godzinę później można było skorzystać z własnej pracy i włączyć się we wspólną modlitwę różańcową w kaplicy. Ostatnim punktem programu dla wytrwałych rodziców było wysłuchanie konferencji o. Ciesielskiego o spowiedzi oraz dzielenie się doświadczeniem z własnego życia w temacie przygotowań do sakramentów. 

Niedzielne przedpołudnie wypełnione było spotkaniem z misjonarzem, który opowiadał o misjach, następnie wspólną Eucharystią z udziałem miejscowej ludności oraz IV blokiem zajęć – o świętych. Po krótkiej rozmowie, tematycznych śpiewach oraz kilku quizach o świętych, odbyła się prezentacja strojów świętych, gdyż dzieci miały za zadanie przebrać się za wybranego świętego oraz zaprezentować o nim przygotowane wcześniej informacje. 

Po obiedzie i sprzątaniu, po pożegnaniach i wspólnych zdjęciach rozjechaliśmy się do domów. Dziękujemy dobremu Bogu za ten czas, za zawiązanie wspólnoty, która prowadzi nas i nasze dzieci do Niego.

Udostępnij