wiescizbielskaopenspace2

Wieści z bielskiego Montessori Open Space

W bielskim Montessori Open Space co tydzień jeden z uczestników projektu prezentuje nam i przybliża swoje zainteresowania. Dotychczas udało się nam zapoznać między innymi z astrologią, zmianami klimatu oraz tym jak możemy z nimi walczyć, robotach i ich historii, dinozaurach czy Kolumbii.

Taka inicjatywa daje nam możliwość rozwoju i poznania drugiej osoby, ponadto pozwala nam zachować otwartą głowę na nowe propozycje i możliwości.

Dominika i Zosia z bielskiego MOS

Udostępnij