maria berlinska

Warsztaty umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności. Zapraszamy doświadczonych i początkujących rodziców, a także tych, którzy zamierzają dopiero założyć rodzinę, nauczycieli, wychowawców, dziadków, ciocie… Warsztaty poprowadzi pani Maria Berlińska, której wiedza i bogate doświadczenie pomagają od lat wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się dziećmi.

Warsztaty obejmują 3 zjazdy, w terminach:

 • 5-6 marca 2022
 • 2-3 kwietnia 2022
 • 7-8 maja 2022

Zajęcia będą się odbywać w soboty w godzinach 10.00 – 12.30 i 15.00 – 17.30 oraz w niedziele 10.00 – 12.30.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w szkole w Żywcu-Kolebach (ul. Pod Łyską 36)

Koszt:

Osoby mające dzieci w MMS: 600 zł/os.
Osoby spoza MMS: 800 zł/os.

Zapisy:

Zapisy prosimy kierować drogą mailową na adres: warsztaty@szkolamontessori.com.pl.

Gorąco zapraszamy!

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I KOMUNIKACYJNYCH

CEL SZKOLENIA – Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców. Jednym z najważniejszych czynników chroniących dziecko przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne jest dobra więź z rodzicami. W trakcie szkolenia rodzice będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności i zdobycia większej wiedzy w zakresie umiejętności
wychowawczych.

METODA  – Szkolenie prowadzone jest na podstawie „Szkoły dla rodziców i nauczycieli” Joanny Sakowskiej wydanej przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i poszerzone o specyfikę związaną z rodzicielstwem zastępczym.

OSOBA PROWADZĄCA – Maria Berlińska, instruktor warsztatów wychowawczych dla rodziców.

Zagadnienia:

 1. Co przeszkadza w komunikacji?
 2. Sztuka słuchania.
 3. Jaką rolę w naszym życiu odgrywają uczucia.
 4. Dlaczego mamy dbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka.
 5. Jakie główne problemy emocjonalne mają dzieci w rodzinach zastępczych.
 6. Jak ważną rzeczą jest uczenie dzieci szacunku do granic.
 7. Czy szanujemy granice swoich współmałżonków.
 8. Rodzice jako wzorzec.
 9. Czy szanujesz swoje granice.
 10. Jak pomagać dzieciom, aby radzić sobie z uczuciami.
 11. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby szanowało swoje uczucia i uczucia innych.
 12. Jak uczyć dziecka współpracy.
 13. Jak rozmawiać z dzieckiem, żeby było odpowiedzialne za swoje funkcjonowanie we wspólnocie i czuło się jej częścią.
 14. Czy karać dziecko.
 15. Jak uczyć go odpowiedzialności.
 16. Dlaczego nie chwalimy dzieci.
 17. Na czym polega konstruktywna pochwała.
 18. Ogromna siła wychowawcza pochwał.
 19. Dlaczego nie pozwalamy dziecku na samodzielność.
 20. Uczenie samodzielności a profilaktyka uzależnień.
 21. Od samodzielności do dojrzałości.
 22. Umiejętność rozwiązywania problemów.
 23. Dlaczego nie potrafimy rozwiązywać problemów.
 24. Jak rodzice wpisują dzieci w role.
 25. Jakie role grają nasze dzieci.
 26. Jak pomagać dzieciom w wychodzeniu z granych ról.

Udostępnij