warsztaty narciarskie

Warsztaty narciarskie dla uczniów edukacji domowej

Już po raz kolejny organizujemy Warsztaty Narciarskie MMS! Zachęcamy wszystkich naszych Uczniów ED do spędzenia kilku aktywnych dni w Beskidzie Żywieckim pod okiem trenerów Klubu Narciarskiego MMS DENDYSSKI i instruktorów Szkoły Narciarskiej Freeridesport.

Zapraszamy Dzieci i Młodzież na naukę jazdy na nartach i snowboardzie oraz na doskonalenie, zdobytych już umiejętności. 

Tegoroczne Warsztaty odbędą się w warunkach reżimu sanitarnego z zachowaniem wszelkich reguł obowiązujących w czasie trwania epidemii. W związku z tym prosimy  o dokładne zapoznanie się z planem organizacyjnym i zasadami uczestnictwa – to pozwoli nam sprawnie przeprowadzić zajęcia  oraz zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Na Warsztatach spotykamy się w dniach 01.03 (wtorek) – 04.03 (piątek) 2022 w Korbielowie, w dwóch lokalizacjach: 

  1. Ośrodek Pilsko-Jontek, wyciąg nr 1 Kamienna-Solisko, trasa nr 1A; ul. Narciarska, 34-335 Korbielów – dzieci jeżdżące, radzące sobie na trasie czerwonej i potrafiące korzystać z wyciągu krzesełkowego.                                                                                                                                            
  2. Trasa przy Przedszkolu Dimbo, wyciąg orczykowy, ul.Pod Buczynką 3, 34-335 Korbielów – dzieci chcące przypomnieć sobie narciarskie umiejętności i debiutanci.

Na terenie ośrodków narciarskich w przestrzeniach wspólnych OBOWIĄZUJE ZASADA ZAKRYWANIA UST I NOSA ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO. 

Plan warsztatów

Tydzień na nartach rozpoczynamy w poniedziałek, 28.02.2022. To dzień organizacyjny, czas na zakwaterowanie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, możliwość sprawdzenia i dopasowania butów i nart, dopracowanie szczegółów logistycznych.  

Od wtorku (1 marca 2022) Rodzice przywożą dzieci rano na lekcje, które rozpoczynamy o: 

  • grupa na wyciągu Kamienna –Solisko o godzinie 8.30, półgodzinną przerwę na drugie śniadanie planujemy o godzinie 10.30, kończymy zajęcia o godzinie 12.30.  
  • grupa na wyciągu Dimbo o godzinie 9.00, półgodzinną przerwę na drugie śniadanie planujemy o godzinie 11.30, kończymy zajęcia o godzinie 13.00. 

Na czas przerwy Warsztatowiczów odbierają Rodzice!

Przypominamy o konieczności stosownego ubezpieczenia Dzieci na czas trwania warsztatów – polisa NNW z OC uwzględniająca narciarstwo. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia na Warsztaty Narciarskie oraz wszelkie pytania z nimi związane prosimy przesyłać na adres: info@dendysski.pl

WAŻNE!  

Zgłoszenie na Warsztaty oznacza akceptację:

  • zasad organizacyjnych przedstawionych w zaproszeniu warsztatowym
  • regulacji obowiązujących w ośrodkach narciarskich w związku z panującą epidemią
  • regulaminów operatorów ośrodków narciarskich Pilsko i Dimbo w zakresie korzystania z urządzeń wyciągowych i tras narciarskich (link).

Uczestnik warsztatów zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora wydawanych w związku i w czasie trwania Warsztatów. Rodzice lub Opiekunowie prawni Uczestnika Warsztatów przyjmują do wiadomości, iż uprawianie narciarstwa jest sportem wysokiego ryzyka oraz deklarują, że stan zdrowia Uczestnika Warsztatów pozwala na Jego udział w szkoleniu narciarskim.  

Koszt

Opłata za udział w tegorocznych Warsztatach wyniesie 100 PLN od każdego zgłoszonego Ucznia MMS. Wpłaty (z imieniem i nazwiskiem Uczestnika) prosimy przekazywać po otrzymaniu  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na rachunek bankowy Fundacji:
ING
06 1050 1025 1000 0023 1691 8701

W przypadku konieczności odwołania zajęć warsztatowych ze względów pogodowych wszystkie wpłaty zostaną zwrócone na konta Wpłacających. 

Uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną opiekę instruktorską oraz karnet narciarski na czas trwania warsztatów. Chcąc zagwarantować miejsca warsztatowe dla możliwie wszystkich zainteresowanych „homeschoolersów” przyjmujemy zapisy tylko aktualnych Uczniów ED MMS poczynając od klasy I Szkoły Podstawowej i kończąc na ostatniej klasie LO. Wpis na listę uczestników potwierdzamy po otrzymaniu przelewu opłaty warsztatowej na konto Fundacji.

W przypadku rezygnacji z miejsca warsztatowego opłatę zwracamy po zgłoszeniu się innego Uczestnika na zwolnioną rezerwację.  

Osoby spoza ED (Rodzice, Rodzeństwo, Koledzy) zainteresowane nauką jazdy na nartach będą mogły skorzystać z lekcji z instruktorami po zakończeniu zajęć warsztatowych. 

Czekamy na Was już wkrótce!
Do zobaczenia na śniegu!

Udostępnij