barankipiekaryslaskie2

Spotkanie wokół Pisma Świętego w Piekarach Śląskich

Na ostatnim spotkaniu rodziny baranków w Piekarach Śląskich zapoznały się z Pismem Świętym.

Główną częścią tego spotkania było stworzenie tunelu miłości. Każda rodzina otrzymała najpierw zadanie odnalezienia określonego fragmentu dotyczącego Bożej miłości i opieki. Następnie zapisywaliśmy go na kartce w taki sposób, jakby to była ważna wiadomość dla bliskiej osoby i uczyliśmy się go na pamięć. Wspólnie stworzyliśmy tunel, a każda chętna osoba mogła przez niego przejść z zamkniętymi oczami i usłyszeć Słowo Boże.

Czas ten był mocnym doświadczeniem – nie zabrakło radości i łez wzruszenia.

Udostępnij