SP Koszarawa Bystra i Krzyżówki

Wiadomości, wydarzenia, ogłoszenia

Awangarda Śląska

Plastykę rozpoczęliśmy od quizu, a potem z inspiracjami z kart powstawały 'straszne’ stwory, które mogą przestraszyć w lesie na przedstawieniu szkolnym.

Czytaj więcej »

Awangarda Śląska

Plastykę rozpoczęliśmy od quizu, a potem z inspiracjami z kart powstawały 'straszne’ stwory, które mogą przestraszyć w lesie na przedstawieniu szkolnym.

Czytaj więcej »

Awangarda Śląska

Plastykę rozpoczęliśmy od quizu, a potem z inspiracjami z kart powstawały 'straszne’ stwory, które mogą przestraszyć w lesie na przedstawieniu szkolnym.

Czytaj więcej »

REKRUTACJA

Ważne informacje:

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły i przedszkola.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym do szkoły i/lub przedszkola w Koszarawie Bystrej lub Krzyżówkach należy złożyć ankietę rekrutacyjną do dnia 13 maja 2022 r. (osobiście lub drogą pocztową).

Ankietę rekrutacyjną należy wypełnić online. Następnie ją wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i przesłać listem tradycyjny lub złozyć osobiście w szkole (link do ankiety obok). Po złożeniu ankiety prosimy czekać na kontakt telefoniczny ze strony szkoły w celu ustalenia terminu spotkania.

Zasady przyjęcia dziecka

Zasady rekrutacji dotyczą wszystkich nowych uczniów i przedszkolaków bez względu na miejsce zamieszkania. Rodzice starający się o przyjęcie do szkoły po naszym przedszkolu również biorą udział w rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

  • spotkanie z wychowawcą danej grupy w uzgodnionym terminie (oboje rodzice).
    Cel spotkania: przedstawienie najważniejszych wartości szkoły, zasad jej pracy i funkcjonowania. Uzyskanie informacji o dziecku.

  • obecność dziecka w szkole lub przedszkolu na zajęciach w uzgodnionym terminie.

  • przedszkole i klasy 1-3 – wzięcie udziału w pikniku rekrutacyjnym (oboje rodzice wraz z dziećmi) w dniu 3 czerwca  2022 o godz. 16.00; natomiast uczniowie klas 4-8 udział –  w wycieczce górskiej.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo dnia 6 czerwca 2022 r.

Ważne:
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola i szkoły mają rodzeństwa dzieci uczęszczających już do naszej szkoły.

W razie pytań proszę dzwonić na tel. szkolny lub mailować na adres milosz.baranczuk@szkolamontessori.com.pl.

Ważne daty:

ogłoszenie wyników rekrutacji – 6 czerwca 2022 r.

Ankieta rekrutacyjna:

Adres szkoły:

Koszarawa 675,
34-332 Koszarawa
tel. +48 33 445 45 33
mail. milosz.baranczuk@szkolamontessori.com.pl

O NAS

Nasza Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach: w Koszarawie i w Krzyżówkach. Te miejscowości wiele łączy. Są malowniczo położone wysoko w górach Beskidach, z dala od pędu i zgiełku. Dlatego staramy się w jak największym stopniu korzystać z tak przyjaznego, pełnego zieleni i ciszy otoczenia. Spędzamy wiele czasu na świeżym powietrzu podczas przerw szkolnych, wychodzimy do leśnej klasy i leśnego przedszkola, organizujemy wycieczki górskie i zajęcia w plenerze.

Pielęgnujemy także tradycje naszego regionu. Strój góralski jako strój galowy ucznia, kapela szkolna, organizowane jasełka, kolędowanie oraz inne uroczystości z domieszką folkloru to ważne elementy naszej szkoły. W swoich działaniach opieramy się na wartościach chrześcijańskich współpracując z parafią.

Uczymy się w grupach łączonych (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) realizując założenia pedagogiki Marii Montessori. Codzienne zajęcia Pracy Własnej stanowią ważną część naszego planu zajęć. Staramy się, by dzieci przez własne doświadczenia i pracę na konkretnym materiale dydaktycznym zdobywały wiedzę. Kładziemy nacisk na budowanie dobrych relacji między uczniami. Obecność dzieci z różnych grup wiekowych sprawia, że nasi wychowankowie mogą wiele czerpać ze wspólnych zajęć. Obserwują swoją pracę, motywują się do działania, inspirują i wzajemnie sobie pomagają. Uczą się od innych, a także sami próbują przekazywać swoje doświadczenia i pomysły. Kameralność klas sprawia, że nauczycielom łatwiej jest dostrzec potrzeby swoich podopiecznych. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i równocześnie uczyć się wzajemnego szacunku, zaangażowania, chęci współpracy oraz gotowości do podjęcia wysiłku.

„Dziecko nie jest pustym naczyniem, nie zawdzięcza wszystkiego co wie nam, którzy go tego nauczyliśmy. Nie, dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był”.

Maria Montessori

STATUT SZKOŁY

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.