SP Koleby

O NAS

Miejsce, które wypuszcza w świat ludzi, wiedzących co chcą robić. Szkoła która pozwala usłyszeć samego siebie i przejść przez trud wyborów. Szkoła, która przygotowuje do życia i wypuszcza w Świat. Miejsce które świadomie powstrzymuje zamęt jaki rzeczywistość niesie, ze spokojem korzystając z dóbr jakie nam oferuje. Naszym marzeniem, jednocześnie założeniem oraz motorem działań jest wizja szkoły działającej we wszystkich oddziałach w duchu Montessori. Chcemy aby metoda ta nie była jedynie zbiorem reguł, norm i sposobów uczenia lub przejawiała się w ilości pomocy ale aby była naszą drogą i przenikała przez wszystkie przestrzenie; żeby wyrażała się w naszych myślach, działaniach i spojrzeniu na otaczający świat.

WARTOŚCI

Nasza Szkoła jest miejscem, którego fundamenty oparte są o wartości nieprzemijające, gdzie przewodnikiem jest szacunek wobec siebie , uważność, skupienie i spokój. Wartości chrześcijańskie (katolickie) są dla nas żyznym gruntem na którym mogą wzrastać nasze dzieci. Miejsce w którym w wewnętrznej ciszy, energii tworzenia i spokojnego tempa, każdy uczeń może opisać i odnaleźć siebie w zewnętrznym Świecie i ukształtować własne relacje z otaczającymi go ludźmi.
Chcielibyśmy aby tutaj było okno na Świat dla dzieci a w późniejszym wieku brama, która młodzież tam poprowadzi. Naszym pragnieniem jest aby pośród barwności, różnorodności i nieraz zgiełku otaczającego Świata każdy z uczniów potrafił odnaleźć własną cząstkę i usłyszeć głęboko zasiane pragnienia i być im wiernym, nie bać się działania i podejmowania decyzji.
Misją nauczycieli jest bycie czujnym obserwatorem i przewodnikiem, który nie zakłóca rzeczywistości i wewnętrznego głosu dziecka ale wspiera, dodaje sił, prowadzi a kiedy już jest czas oddaje działanie w ręce dziecka. Nauczyciel który czasem musi zniknąć aby własną osobą nie zasłonić dziecka i otaczającego Świata. Dzieci uczą się wrażliwości na drugiego człowieka będąc w grupach mieszanych gdzie ich wzajemna pomoc jest niejednokrotnie niezbędna i naturalnie z nich wypływa. Grupy mieszane stwarzają też możliwość budowania tolerancji i szacunku.

PROGRAM

Pracujemy w oparciu o programy nauczania realizując podstawę programową, jednak mając do dyspozycji czas pracy własnej jako nauczyciele nie czujemy się programami ograniczeni. Taki sposób pracy pozwala na zatrzymanie się gdy dzieci wykazują większe zainteresowanie danym tematem lub powrócenie gdy przejdzie czas do innego zagadnienia. Powoduje to większy spokój i możliwość rozwijania pasji.

MOTYWACJA

Motywacją nie będą oceny, strach lub inny rodzaj nagród zewnętrznych. Rolą nauczyciela jest utrzymywanie, pobudza lub szukanie motywacji wewnętrznych. Chcemy pracować w oparciu o system oceniania kształtującego co wydaje nam się spójne z całą wizją naszej szkoły oraz z myśl jaką pozostawiła po sobie M. Montessori. Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie niesie za sobą taki rodzaj oceniania jednak korzyści ale dzieci równoważą ten wysiłek.

FUNKCJONOWANIE

Uczniowie każdej grupy pracują w swoich oddziałach montessoriańskich w przygotowanych dla nich pracowniach. Dzieci spędzają w pracowni czas pracy własnej oraz czas w którym realizowane są zajęcia przedmiotowe. Praca własna płynnie przechodzi w zajęcia prowadzone przez nauczyciela przedmiotowego a czasami nawet toczy się równolegle jeśli istnieje taka potrzeba. Dzieci podczas lekcji nie są podzielone wiekowo. Nauczyciel który jest wychowawcą grupy przebywa ze swoją grupą cały dzień, uczestniczy w pracy własnej oraz towarzyszy podczas zajęć przedmiotowych. Nauczyciel prowadzący zajęcia z poszczególnych przedmiotów pracuje z całą grupą/oddziałem w pracowni. Ma to na celu płynne przejście i przenikanie się pracy własnej z zajęciami przedmiotowymi.

RODZICE

Żeby to wszystko miało sens i faktycznie zaistniało niezwykle istotne jest gotowość rodziców na takie funkcjonowanie oraz ich świadoma zgoda, wewnętrzny spokój, zaufanie i wiedza. Dlatego myśląc o współpracy z rodzicami mamy na myśli umożliwianie im obserwowania pracy własnej, zajęć, oferujemy szkolenia ale przede wszystkim zapraszamy do rozmowy. Szkołę tworzymy My -nauczyciele i dzieci, natomiast dzieci prowadzimy  i wychowujemy My i rodzice.

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.