O Nas

Montessori Mountain Schools w Szczecinie to dwie szkoły – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.
Naszym marzeniem jest stworzenie środowiska przyjaznego edukacji domowej w zachodniopomorskim dla wszystkich – młodszych i starszych. Chcemy towarzyszyć rodzinom edukującym domowo i stwarzać możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.
Gdy Zuzia była w gimnazjum marzyło jej się, by móc uczyć się w domu i nie chodzić do szkoły, spełniła to marzenie w liceum, gdy dowiedziała się o edukacji domowej. Wspomina ten czas jako jeden z lepszych w swojej szkolnej karierze. Po skończeniu szkoły marzyło jej się stworzenie możliwości i wsparcia dla innych, którzy chcą się uczyć w domu. Dlatego chce, by w Szczecinie działała taka szkoła, jaką sama miała możliwość skończyć (Koszarawa Bystra).
Mateusza zafascynowała praktyczność liceum, w którym się uczył w Irlandii – brak ocen i ciągłych sprawdzianów, pracownie, w których można badać i eksperymentować, praktyki zawodowe, robienie zadań z chęci, a nie w ramach obowiązkowych prac.
Nasze różne doświadczenia edukacyjne mają też wspólny wątek – harcerstwo, którym oboje jesteśmy zafascynowani. Lubimy towarzyszyć innym w ich rozwoju, kształtowaniu odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności współpracy. Lubimy tworzyć możliwość wzrastania w przyrodzie i uczenia się przez różne formy zabawy lub rozrywki.
Taki też mamy zamysł na szczecińską szkołę – chcemy połączyć to, co wydaje nam się być dobre – będzie dużo przyrody, lasu i wędrówek, umiejętności praktycznych i co dla nas najważniejsze – towarzyszenia.

Nasze zadanie

Dla nas Edukacja Domowa to pasja, towarzyszenie, otwartość na nowe i nieznane. To odkrywanie swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi, i podążanie za nimi. Nauka odpowiedzialności i samodzielności. Tworzymy przestrzeń do spotkania, wsparcia, wymiany doświadczeń, edukacji, odkrywania swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi, do podążania za nimi, do rozwijania pasji. Przestrzeń dla różnorodnych poszukiwań, marzeń, dążeń, odpowiedzialności i samodzielności. Wspólnym mianownikiem jest uczestniczenie w przygodzie jaką jest edukacja i wychowanie dzieci. Właśnie w tym, staramy się wspierać rodziny. Tworzyć przestrzeń do rozwoju, wzmacniać Wasze kompetencje, słuchać, dawać miejsce na spotkania, zapraszać ciekawych ludzi.

Zależy nam, żeby dzieci i nastolatki rozwijały się w swoim tempie i w kierunku, w którym chcą podążać. Ważne jest dla nas,  żeby były blisko siebie, swoich potrzeb, pragnień i marzeń. Widzimy edukację jako rozwój i zależy nam, żeby tak widziały ją dzieci i nastolatki. Rozwój bez strachu i  paniki.

Egzaminy

Uczniowie i rodzice otrzymują wymagania zawierające podstawę programową z komentarzami naszych nauczycieli.

Egzaminy pisemne i ustne opierają się o przekazane wymagania. Podczas egzaminów chcemy poznać pasje jakie rozwijają uczniowie, ale też zrozumieć i pomóc rozwiązać problemy na jakie natrafili podczas nauki. Egzamin pisemny to test, ustny, to spotkanie, w czasie którego możemy porozmawiać o tym, co odkryli uczniowie w czasie nauki, czego się dowiedzieli, o jakie doświadczenia i umiejętności są bogatsi, co przeczytali, napisali, nagrali, zobaczyli. To, jak wygląda egzamin ustny zależy od ucznia i nauczyciela. Od tego co wniesiecie. Ważna jest dla nas motywacja wewnętrzna i dajemy czas na jej obudzenie.

Egzaminy roczne odbywają się w czasie wyznaczonych sesji, a także w ciągu całego roku, również poza sesjami w wyznaczone dni. Uczniowie mogą umawiać się indywidualnie z nauczycielami mailowo na pasujący termin (w roku 2020/21 – od stycznia).

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.