OFERTA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKOPOLSCE

Dla uczniów Szkoły Podstawowej Edukacji Domowej w Wielkopolsce:

​Cykl Uczymy jak się uczyć – efektywne metody nauki /podział na moduły sprawne czytanie, pamięć i koncentracja, ortografia obrazkowo-skojarzeniowa, notowanie na zasadzie MM (Mapy Myśli). Jeden raz w miesiącu spotkanie stacjonarne – 8 spotkań 3-4 godzinnych – połączone ze spotkaniami z dziećmi, plus spotkania OnLine

kursy ONLINE

Ciekawi świata – warsztat przyrodniczy

Konkurs szybkiego czytania dla dzieci

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.