OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI EDUKACJI DOMOWEJ W WIELKOPOLSCE

1. Cykl „Uczymy jak uczyć” – efektywne metody nauki

– 1 raz w miesiącu spotkanie stacjonarne – 8 spotkań 3-4 godzinnych – połączone ze spotkaniami z dziećmi

– plus kursy ONLINE

2. Prowadzenie warsztatów dla rodziców – wspólne rozważania nad tematyką wychowania, zagrożeń współczesnego świata, zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży – 4 spotkania godzinne

​Tematyka spotkań:

​„Zasada walizki”–jedna z teorii porównująca wychowanie do pakowania walizki.

​„Narkotyki dotyczą wszystkich –chrońmy również nasze dzieci”

​„Teoria błędne koło złości” – agresja budzi agresję.

​„Rola rodzica”: rozważania na temat stosowanych, a niekonstruktywnych metod wychowawczych.

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.