sp i lo Grodzisk Mazowiecki

Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia odbywają się tylko poprzez poprzez link lub przez stronę na Facebook’u.

Pracownia Montessori, ceramika, kaligrafia

Pracownia Montessori jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-11.45. Maja Zimna i Kajetan Kozielec zapraszają do szkoły w Grodzisku.

Kaligrafia z Kasią Kusińską:

Środa 
– grupa młodsza 13.30 – 15.00 (dzieci do 4 klasy, mogą być z rodzicami)
– grupa starsza 15.00 – 16.30 (dzieci i młodzież od 5 klasy)

Zajęcia w skryptorium odbywają się co drugi tydzień w szkole w Grodzisku.

Ceramika z Ewą Sikorą – Pracownia  takaceramics:

Poniedziałek
– I grupa 9.00 – 10.00
– II grupa 10.05 – 11.05

Piątek
– III grupa 12.00 – 13.00
– IV grupa 13.10 – 14.10

Ceramika z Ulą i Krzysztofem Wichrami – Pracownia Mamula:

Wtorek
– V grupa 9.30 – 10.30
– VI grupa 10.45 – 11.45
– VII grupa 12.00 – 13.00

Środa
– VIII grupa  9.30 – 10.30
– IX grupa 10.45 – 11.45
– X grupa 12.00 – 13.00

Zajęcia ceramiczne odbywają się w szkołach w Grodzisku.

Pracownia Stolarska, wsamlas, pasikonie

Pracownia stolarska – warsztaty dziecko + opiekun prowadzi Kajetan Kozielec.

Poniedziałek 12.30 – 14.00
Środa 12.30 -14.00.

Wsamlas – zajęcia leśne z Jędrkiem Ripperem i Kajtkiem Kozielcem

Wtorek
I grupa 10 – 12.00
II grupa 12.00 – 14.00

Czwartek
III grupa 10 – 12.00
IV grupa 12.00 – 14.00

Zajęcia zaczynają i kończą się przy placu zabaw w Radoniach. Dowóz i odbiór dzieci jest w gestii rodziców.

Pasikonie – TUS z końmi dla dzieci z KS prowadzą Marta Sikora i Safona Kozielec w Pasikoniach.

Czwartek 10.00 – 12.00

Grupa wsparcia i Warsztaty

Grupa wsparcia z Agnieszką Stein i Safoną Kozielec:

Piątki 11.00 – 13.00

  • 25 września 2020
  • 23 października 2020
  • 20 listopada 2020
  • 26 lutego 2021
  • 26 marca 2021
  • 16 kwietnia 2021

W zależności od sytuacji Covidowej grupa wsparcia będzie się odbywała w szkole w Grodzisku ul. Dygasińskiego 1 lub online.

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.