krzyz w gorach

Rekolekcje w Przyłekowie

Jak co roku, dzięki uprzejmości i duchowemu wsparciu ojca Rafała, mieliśmy okazję doświadczyć rekolekcyjnych rozważań duchowych na czas wielkopostnego oczekiwania świąt Zmartwychwstania.

Uczniowie z klas 1-4 czynnie analizowali Pismo Święte, przedstawiając inscenizacje na podstawie przygotowanych dla nich fragmentów Ewangelii. I tak szkoła zamieniła się w scenę teatralną, niektórzy z uczniów w aktorów, inni w scenografów, jeszcze inni w dźwiękowców. A wszystko po to, żeby Słowo Boże było nam bliższe.

Uczniowie z klas 5-8 podjęli się nieco trudniejszego zadania. Pracując w grupach, rozmawiali na temat wartości i potrzeb, które determinują nasze życie. A później już sami decydowali, tworząc koło wartości, jaką rolę w ich życiu odgrywa rodzina, przyjaciele, koledzy, ale też zdrowie, pasja czy wreszcie wiara, duchowość, Bóg.Na zakończenie i podsumowanie rekolekcyjnych rozważań w piątkowe przedpołudnie ruszyliśmy do przyłękowskiego Sanktuarium, aby w skupieniu uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, a już „na górce” w Mszy Świętej.

Dziękujemy z całego serca Ojcu Rafałowi za wsparcie i towarzyszenie nam w tych dniach. A uczniom, rodzicom i nauczycielom za obecność i modlitwę.
Życzymy wszystkim owocnego przygotowania do zbliżających się – coraz większymi krokami – Świąt Wielkanocnych!

Udostępnij