podstawówka 7 klasa

Imię i Nazwisko Ucznia - Aktualne dane kontaktowe

Prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych. Na podane dane będą przesyłane wszystkie wiadomości dotyczące egzaminów.

1. język polski

2. język obcy I

3. język obcy II

4. historia

5. geografia

6. biologia

7. chemia

8. fizyka

9, matematyka

10. informatyka

11. religia

12. Uwagi, dodatkowe informacje

Czy jesteś pewny swoich wyborów?

Po naciśnięciu "zatwierdź" zmiany nie będą już możliwe