podstawówka 5 klasa

Imię i Nazwisko Ucznia - Aktualne dane kontaktowe

Prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych. Na podane dane będą przesyłane wszystkie wiadomości dotyczące egzaminów.

1. język polski

2. jezyk obcy

3. historia

4. geografia

5. matematyka

6. informatyka

7. biologia

8. religia

9. Uwagi, dodatkowe informacje

Czy jesteś pewny swoich wyborów?

Po naciśnięciu "zatwierdź" zmiany nie będą już możliwe