lotwa

Projekt pt. „Outdoor education jako sposób na poznawanie świata przez doświadczenie”

Projekt pt. „Outdoor education jako sposób na poznawanie świata przez doświadczenie” realizowany będzie przez dwie szkoły: Niepubliczną Szkolę Podstawową Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłekowie (Polska) i Preilu Briva skola (Łotwa) przez okres 12 miesięcy. 

Główne cele projektu: 

 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie leśnej/outdorowej edukacji na podstawie autorskich metod nauczania 
 2. Poszukiwanie/wypracowanie dobrych praktyk i nowych metod, znalezienie sposobu łączenia metod pracy w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji; 
 3. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników w zakresie wykorzystania edukacji leśnej na wszystkich poziomach kształcenia od przedszkola do klas 1-8 szkoły podstawowej 
 4. Rozwinięcie autorskich programów nauczania w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych, językowych i rozwoju emocjonalnym z uwzględnieniem metod edukacji leśnej i terenowej na skalę europejską; 
 5. Podniesienie umiejętności nauczycieli w profilach zawodowych tj: nauczanie przedszkolne, wczesnoszkolne oraz nauk matematyczno – przyrodniczych oraz w zakresie języków obcych; 
 6. Wymiana wiedzy na temat stworzenia optymalnego otoczenia edukacyjnego, testowanie posiadanych już nowych rozwiązań, które pozwoli/ pozwolą lepiej rozwijać u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę, ale także pomogą budować poczucie własnej wartości, samodzielość oraz umiejętności społeczne tj. praca w grupie, kreatywność, otwartość na zmiany, empatia, przywództwo i uważność 
 7. Promocja zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia jako ważny element otoczenia edukacyjnego 
 8. Kontynuacja kontaktów i współpracy stałej ze szkołą na Łotwie; 
 9. Przygotowania szkoły jako miejsca i zespołu do szkoleń krajowych i międzynarodowych w zakresie edukacji terenowej 
 10. Poprawa jakości pracy placówki w obszarze edukacji leśnej/outdoorowej Konkretne rezultaty, które chcemy osiągnąć to: 
 11. Zdobycie przez pracowników biorących udział w działaniach metod i narzędzi pracy stosowanych w organizacji partnerskiej 
 12. Zdobycie przez tę samą grupę umiejętności wykorzystania nowo poznanych metod i narzędzi w pracy w rodzimej placówce 
 13. Wyższą jakość kształcenia i pracy z uczniami w Europie 
 14. Gotowość włączenia dobrych praktyki i nowych metod nauczania do działań codziennych w pracy w szkole z uczniami
 15. Kontynuacja współpracy transnarodowej w dziedzinie kształcenia oraz zacieśnienie jej

Cele te osiągniemy dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu: udział 4 pedagogów naszej szkoły i 2 szkoły partnerskiej w trakcie 2-tygodniowych wizyt w organizacjach partnerskiej. 

Oprócz powyższych działań opracujemy bogatą dokumentację projektową, w tym program nauczania i kształtowanie umiejętności oparty na uczeniu się przez doświadczenie. Dostęp do niego zostanie zapewniony poprzez umieszczenie materiałów w otwartych zasobach edukacyjnych, m.in. na Platformie Upowszechniającej.

Termin realizacji: 01.11.2020r. – 31.10.2021r.

Rezultaty projektu „Outdoor education jako sposób na poznawanie świata przez doświadczenie

 1. E-book pt.: „Outdoor education – as a way to explore the world through experience”.
 2. Filmy opisujące zmiany w podstawie programowej oraz nauka Matematyki w środowisku przyrodniczym.
 3. Audycja w RADIO WIDOK „Jak wygląda edukacja w łotewskiej szkole?”.
 4. Przygotowania szkoły jako miejsca i zespołu do szkoleń krajowych i międzynarodowych w zakresie edukacji terenowej (system szkoleń wewnątrz Fundacji Królowej św. Jadwigi w ramach rozwijania leśnej edukacji w różnych jej ośrodkach edukacyjnych).

Udostępnij