Ostrów Wielkopolski – rekrutacja 2020-2021

Zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą.

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy:
 • Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Biurze Szkół do dnia 15 sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w trybie edukacji domowej. Zapisy po tym terminie możliwe będą po wcześniejszym kontakcie z Dyrektorem Szkoły lub Biurem Szkół.
 • wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje Rodziców druki zamieszczone poniżej, oraz przesłać na adres:
Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa
z dopiskiem: “ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO…” (odpowiednio dla szkoły, do której jest zgłaszane)
 • dołączyć oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie spełniania obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

FORMULARZE DO POBRANIA

zerówka

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez i przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia  oraz dotyczące egzaminów 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

Należy dołączyć:

szkoła podstawowa

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez i przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia oraz dotyczące egzaminów 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania 

Należy dołączyć:

 • Oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zdjęcie do legitymacji

liceum

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez i przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia  oraz dotyczące egzaminów 
 • Deklaracja rozszerzeń liceum 3-letnie 
 • Deklaracja rozszerzeń liceum 4-letnie 

Należy dołączyć:

 • Oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
 • Zdjęcie do legitymacji

ADRESY SZKÓŁ

województwo śląskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

województwo małopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

województwo mazowieckie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

województwo dolnośląskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

województwo wielkopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

województwo zachodniopomorskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Przecławiu
Przecław 3, 72-005 Przecław

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Przecławiu
Przecław 3, 72-005 Przecław

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram