ostow

Nowe rozporządzenie – ważne zmiany w egzaminach

Na mocy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jakie zostało opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021r. i obowiązuje z dniem 3 maja 2021r.:

  1. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjonowanie między innymi  publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz w zakresie  szkół ponadpodstawowych.
  1. Od dnia3 maja 2021r. do dnia 16 maja 2021r. w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII, szkół ponadpodstawowych zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII, szkół ponadpodstawowych, zajęcia są realizowane w formie tak zwanej hybrydowej, to jest w taki sposób, że: 

  • nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole, 
  • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

przy czym realizacja obu  formy tych zajęć powinna odbywać się w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne przez każdego ucznia.

Z uwagi na powyższe, w okresie od 3 maja 2021r. do 30 maja 2021r. Uczniowie klas od IV do VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych realizujący obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą zdają egzaminy klasyfikacyjne w formie online stosownie do zarządzeń Dyrektorów Szkół.

W przypadku zmiany powyższych przepisów o aktualnych przepisach będziemy Państwa informować w specjalnym komunikacie.

Udostępnij