WARSZTATY

Kurs Montessori 2022

Ideą naszego kursu jest przede wszystkim skupienie uwagi na pracy nauczyciela, zmianie sposobu myślenia w odniesieniu do edukacji, sposobie pracy z dzieckiem, rozwijaniu własnej osobowości

Czytaj więcej »

Wędrująca klasa ruszyła!

To ruszyła – Wędrująca klasa! Pomysł trochę dojrzewał, nabierał śmiałości, układał się w głowach, przeradzał się z marzenia w konkret metodyczny i merytoryczny. Nie mógł

Czytaj więcej »

Kurs Montessori 2022

Ideą naszego kursu jest przede wszystkim skupienie uwagi na pracy nauczyciela, zmianie sposobu myślenia w odniesieniu do edukacji, sposobie pracy z dzieckiem, rozwijaniu własnej osobowości

Czytaj więcej »

Wędrująca klasa ruszyła!

To ruszyła – Wędrująca klasa! Pomysł trochę dojrzewał, nabierał śmiałości, układał się w głowach, przeradzał się z marzenia w konkret metodyczny i merytoryczny. Nie mógł

Czytaj więcej »

Kurs Montessori 2022

Ideą naszego kursu jest przede wszystkim skupienie uwagi na pracy nauczyciela, zmianie sposobu myślenia w odniesieniu do edukacji, sposobie pracy z dzieckiem, rozwijaniu własnej osobowości

Czytaj więcej »

Wędrująca klasa ruszyła!

To ruszyła – Wędrująca klasa! Pomysł trochę dojrzewał, nabierał śmiałości, układał się w głowach, przeradzał się z marzenia w konkret metodyczny i merytoryczny. Nie mógł

Czytaj więcej »

O IDEI Warsztatów

Dla nas Edukacja Domowa to pasja, towarzyszenie, otwartość na nowe i nieznane. To odkrywanie swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi, i podążanie za nimi. Nauka odpowiedzialności i samodzielności. Tworzymy przestrzeń do spotkania, wsparcia, wymiany doświadczeń, edukacji, odkrywania swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi, do podążania za nimi, do rozwijania pasji. Przestrzeń dla różnorodnych poszukiwań, marzeń, dążeń, odpowiedzialności i samodzielności. Wspólnym mianownikiem jest uczestniczenie w przygodzie jaką jest edukacja i wychowanie dzieci. Właśnie w tym, staramy się wspierać rodziny. Tworzyć przestrzeń do rozwoju, wzmacniać Wasze kompetencje, słuchać, dawać miejsce na spotkania, zapraszać ciekawych ludzi.

Zależy nam, żeby dzieci i nastolatki rozwijały się w swoim tempie i w kierunku, w którym chcą podążać. Ważne jest dla nas,  żeby były blisko siebie, swoich potrzeb, pragnień i marzeń. Widzimy edukację jako rozwój i zależy nam, żeby tak widziały ją dzieci i nastolatki. Rozwój bez strachu i paniki.