Montessori - krótko o metodzie

Metoda Montessori jest sposobem działania, który dominuje w naszym myśleniu o edukacji. W miarę własnych możliwości i determinacji staramy się w wielu naszych szkołach i przestrzeniach związanych z edukacja domową pracować tą metodą. Prowadzimy pracownie Montessori szkołach stacjonarnych, pracownie dla edukacji domowej, klasy licealne przeznaczające część czasu na pracę własną. Organizujemy warsztaty, kursy, zapraszamy na odwiedziny do naszych szkół. Staramy się „zarażać” Montessoriańskim sposobem na naukę. Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje charakterystyczne dla koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.

  • Metoda ta zakłada, że dziecko uczy się najefektywniej w sytuacji, kiedy zajmuje się problematyką, która go w danym momencie interesuje.
  • Metoda ta przyjmuje w swoje założenie, że dzieci w tym samym wieku znajdują się często na różnych poziomach rozwoju i ich rozwój odbywa się w sposób niepowtarzalny.
  • Kolejne założenie to obserwacja, że wszystkie dzieci są ciekawe świata, mają swoje zainteresowania i pasje.
  • Metoda zakłada, że optymalną grupę do pracy stanowi grupa mieszana wiekowo. Pozwala to na łatwiejsze odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenie się od innych i uczenia innych. Jest to także naturalny rodzaj społeczności , jaki spotykamy w rodzinie czy w pracy. Nigdzie w „naturze” nie występują grupy jednolite wiekowo.
  • W klasach na półkach stoją przygotowane pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody. Tematycznie odpowiadają one obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze, znacznie go rozszerzają. Różnorodność materiału dydaktycznego pozwala na rozszerzenie wiedzy przez dzieci zdolne, a jednocześnie umożliwia dzieciom mniej zdolnym opanowanie danej tematyki poprzez wiele różnych pomocy dydaktycznych.
  • Większość pomocy w klasie jest projektowana i wykonywana przez samych nauczycieli. Nauczyciel podąża za zainteresowaniami i pasjami uczniów.
  • Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.