Mentoring i superwizja

Mentoring i superwizja w procesie wdrażania programu leśnej edukacji

To czas na spotkania indywidualne lub zespołowe z superwizorem — czyli osobą, która dzięki wiedzy oraz wcześniej zdobytemu doświadczeniu, pomaga doskonalić warsztat leśnego edukatora. Spotkania odbywają się w miejscu wdrażania i rozwoju programu leśnej edukacji. Mogą być uzupełniane rozmowami on-line. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania — zapraszamy do kontaktu: ewa.kaliszuk@szkolamontessori.com.pl