LO Koszarawa Bystra

Wiadomości, wydarzenia, ogłoszenia

O NAS

Liceum Montessori w Koszarawie Bystrej prowadzone jest od roku 2012. W pierwszym roku istnienia posiadało 8 uczniów. W czasie siedmiu lat istnienia przeprowadziliśmy już cztery egzaminy maturalne, posiadamy ponad 120 uczniów i jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor naszych szkół w ramach edukacji domowej.

Wyniki egzaminów końcoworocznych potwierdzają opinie wyrażane w czasie rozmów rekrutacyjnych. W czasie egzaminów maturalnych uczniowie osiągają z wybranych przez siebie przedmiotów oceny bardzo dobre. Z przedmiotów wskazywanych jako wiodące otrzymują także oceny celujące. Co najważniejsze poza samymi ocenami z egzaminów wielu uczniów przedstawia swoje liczne inicjatywy wykraczające poza ramy tradycyjnych przedmiotów. Nagrywają własne firmy, organizują akcje społecznościowe, organizują warsztaty umiejętności, zdobywają ogólnopolskie i międzynarodowe trofea sportowe

„Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
i abyś całą skórą zmierzył się ze światem”

fragment wiersza „Podróż” Zbigniewa Herberta

Biuro Szkół Fundacji

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.