Kreda

Magazyn KREDA to efekt refleksji związanej z wspieraniem rodziców i młodzieży uczących się w ramach edukacji domowej. Zastanawialiśmy się czego mogą potrzebować osoby pragnące się uczyć, dowiadywać, eksplorować, a jednocześnie nie mieszczący się w ramach systemu szkolnego. Pomyśleliśmy, że my wszyscy, pragnący zmian w myśleniu o edukacji, potrzebujemy inspiracji, dobrych doświadczeń i wiedzy. Szukamy dookoła dowodów o potwierdzenia, że można rozwijać swoje talenty i pasje, że to może być przyjemnością, że można podjąć za to odpowiedzialność, że nasza intuicja i relacja jest ważna w nauczaniu. Początkowo planowaliśmy stworzenie comiesięcznych materiałów przekazywanych uczniom naszych szkół. Później powstał pomysł, że jeżeli przygotowane materiały maja być przydatne, to powinny być udostępnione innym, jeżeli będą dobre powinny znaleźć chętnych do nabycia . Tą drogą doszliśmy do momentu decyzji o założeniu miesięcznika poświęconego kreatywnej edukacji KREDA. Fundacja wraz z kilkoma rodzinami w edukacji domowej jest udziałowcem powstałej w tym celu spółki INSPIREDU. Pierwszy numer magazynu wydaliśmy w październiku 2018 roku. Kto chciałby dowiedzieć się więcej o projekcie, zaprenumerować magazyn, kupić numery archiwalne, zapraszamy na stronę KREDY. Rodziny naszych szkół mają prenumeraty wykupione przez szkoły fundacji.