Kontakt

Główne Biuro Szkół Fundacji Królowej Św. Jadwigi

Rolą Biura Szkół Fundacji jest udzielania pomocy i informacji dotyczących pracy i działania wszystkich szkół Fundacji. Należy tam kierować wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości w kwestiach zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Pracujące tam osoby mają też zadanie skontaktowania Państwa z konkretnymi nauczycielami i dyrektorami szkół.

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku

Dyrektorzy Szkół fundacji

Miłosz Barańczuk

Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej i Krzyżówkach


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

Roman Zoń

Dyrektor Liceum Cogito w Żywcu i zastępca LO w Koszarawie Bystrej


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Żywcu
Zielona 2, 34-300 Żywiec

Agnieszka Jakoniuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Marzena Horyza

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Jakub Nowak

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Koszarawie


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

Karol Stefańczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękowie


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie
ul. Wspólna 56, 34-331 Przyłęków

Przemysław Kozielec

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Mazowieckim


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Safona Kozielec

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodzisku Mazowieckim


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Katarzyna Szczotka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żywcu Kolebach


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kolebach
ul. Pod Łyską 36, 34-300 Żywiec – Koleby

Monika Kłosowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kętach


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Joanna Frycz

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kętach,
wice-dyrektor Szkoły Podstawowej Kęty ds. edukacji domowej


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Mateusz Wojciechowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu


Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Przecławiu
Przecław 3, 72-005 Przecław

Kamila Chatian

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim


Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Siedziba Fundacja Królowej Św. Jadwigi

NIP

118 15 04 258

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski
06 1050 1025 1000 0023 1691 8701

zarząd fundacji

Marcin Sawicki

Prezes Zarządu Fundacji

Ola Sawicka

Członek Zarządu Fundacji

o Fundacji

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi powstała w roku 1999 z inicjatywy grupy rodziców ze szkoły „Na Powsińskiej” w Warszawie. Naszym marzeniem było stworzenie dobrych, inspirujących i bezpłatnych szkół dla dzieci, które  chcą podjąć wysiłek rozwijania pasji i talentów.

Pierwszą szkołę udało się otworzyć w Beskidzie Żywieckim, w 2001 roku w małym i pięknym przysiółku,  Koszarawie Bystrej. W kolejnych latach powstały szkoły podstawowe i licea w Krzyżówkach, Przyłękowie, Kolebach, Żywcu. Od roku 2018, jesteśmy w Małopolsce w Kętach i na Mazowszu w Grodzisku Mazowieckim,  od 2019 we Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim, od 2020 w województwie Zachodniopomorskim. W sumie prowadzimy  w Polsce czternaście szkół. 

Stworzyliśmy Strefę Szkół Montessori Mountain Schools, MMS, w ramach której powstała koncepcje współpracy z Rodzinami i uczniami z edukacji domowej. Każdego roku organizujemy warsztaty dla uczniów ED, prowadzone przez naszych nauczycieli, a także wykorzystujemy  niezwykły potencjał rodziców, którzy w całej Polsce prowadzą zajęcia i spotkania. Wspieramy naszych uczniów ED kursami językowymi, przygotowaniami do egzaminów zewnętrznych, spotkaniami, webinarami, podcastami i konsultacjami w czasie wiosennych i jesiennych zlotów, organizowanymi obozami i warsztatami letnimi.

Pasjonujemy się pracą metodą Marii Montessori. Organizujemy kursy i warsztaty metody dla nauczycieli i rodziców, spotkania na zajęciach pracy własnej, hospitacje, indywidualne konsultacje.

Wspieramy rodziny przygotowujące swoje dzieci do sakramentu  pojednania i Pierwszej Komunii Świętej. Od 2015 roku naszą opieką było objętych kilkaset rodzin z całej Polski. Przygotowane rodziny wraz z kapłanami organizują lokalnie wspólnoty,  nazwaliśmy je „Barankami”.

Od 2014 roku prowadzimy Szkołę Patrzenia, wydaliśmy podręcznik do rysunku z natury dla rodziców, prowadzimy warsztaty, plenery i szkolenia dla dzieci i dorosłych. 

Dynamicznie rozwijają się inicjatywy dla licealistów. Grupy LED i Montessori Open Space, działają już w Bielsku Białej, Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach. Pomysł opiera się na współpracy młodych ludzi z tutorem, czasie na indywidualną pracę, stworzenia możliwości do realizacji zarówno własnych pasji, jak i odnalezienie radości ze wspólnego uczenia się. 

Wspieramy naszych uczniów powstałym portalem moznainaczej.edu.pl. Znajduje się tam kilka tysięcy treści, podcastów, webinarów, artykułów, recenzji, raportów, mających na celu przekazywanie wiedzy i inspiracji dotyczących szeroko rozumianej edukacji. Przygotowujemy także portal, na którym będziemy zamieszczali materiały pomagające w uczeniu się  w ramach podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów, na poziomie odpowiednich klas. 

Klub sportowy prowadzony przez szkoły Fundacji specjalizuje się w narciarstwie alpejskim, obejmuje swoją działalnością zarówno dzieci zainteresowane rekreacją, jak i drogą zawodniczą. Nasi klubowicze ścigają się w Lidze Śląskiej, Pucharze Polski i międzynarodowych zawodach FIS.

NIP

118 15 04 258

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski
06 1050 1025 1000 0023 1691 8701