komunikat

Komunikat dla maturzystów

Drodzy Uczniowie klasy 3 liceum,

w roku szkolnym 2020/2021 stajecie się maturzystami. Nim jednak wszyscy uczniowie otrzymają ogólny komunikat dotyczący organizacji tego roku szkolnego (dla Was będzie on krótszy i to wymusi także wcześniejsze zdanie wszystkich egzaminów) w tym informacje o terminach sesji i egzaminach ED, do Was kieruję osobną dedykowaną informację na temat samego egzaminu maturalnego. Zwracam uwagę, że bardzo ważne jest dotrzymanie pewnych terminów.

Egzamin maturalny:

Informacje maturalne w tym harmonogram egzaminu i załączniki dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2021, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do 30 września 2020 r. wysyłając ją do Biura Szkół Fundacji , ostateczne potwierdzenie deklaracji maturalnej następuje do 7 lutego 2021 r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna będzie uważana za ostateczną. Bardzo prosimy o szybkie złożenie deklaracji co umożliwi nam wcześniejsze przygotowanie techniczne egzaminu maturalnego. Uczniowie mają prawo do dostosowania form egzaminu maturalnego polegającego na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających, lub do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przesyła wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego do Biura Szkół Fundacji do 30 września 2020 r.

Wszelkie dalsze informacje i komunikaty będziecie otrzymywać na bieżąco.

Jakub Nowak
Dyrektor Niepublicznego  Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi  w Koszarawie.

Udostępnij