DSCF3702

Klasy LO Montessori

Stworzylismy Liceum Montessori w ramach nowej wizji funkcjonowania opartego na Klasach  Montessori działających  w dużych miastach, w ścisłej współpracy z zespołem tutorów i zespołem osób i instytucji dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami.

W roku szkolnym 2017/18 otworzyliśmy 5 Klas Montessori w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Planujemy

Stworzyć zespół stałych przeszkolonych 5-6 tutorów, prowadzących 12-15 klas Montessori, w największych ośrodkach,  z których pochodzą nasi uczniowie: w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, w ramach których będzie się uczyło 200 uczniów. Zorganizować sieć instytucji, osób, przedsiębiorców dzielących się swoim czasem i doświadczeniem i współpracujących ze szkołą. Stworzyć bazę i procedurę korzystania z niej, w ramach której będzie można łączyć zainteresowanych uczniów z osobami chętnymi do udostępnienia wiedzy.

Działać w oparciu metodę lean startup, analizując w krótkich okresach efekty i zasadność każdego z wprowadzanych rozwiązań i pomysłów.

Mieć dopracowany stabilny model finansowanie i bilansowania przedsięwzięcia.

Marzy nam się, aby…

Klasy Montessori cieszyły się dużym zainteresowaniem i wymagały wysiłku ze strony aplikujących w celu dostania się do nich, aby zespół naszych tutorów stworzył własny system szkolenia i przygotowania kandydatów na nauczycieli w klasach Montessori LO, powstała społeczność, zbudowana przez uczniów, absolwentów, rodziców, sympatyków, nauczycieli dzieląca się doświadczeniami związanymi ze swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Jak to działa?

Czym jest metoda Montessori na poziomie liceum, myślę, że jedną wielką pracą własną, w otaczającym nas świecie. Dlatego właśnie na tym poziomie proponujemy wsparcie Was w pracy własnej, na pewnego typu „metapoziomie” jakim jest życie. Wybieraj lektury, czytaj, rozmawiaj, oglądaj, montuj własne filmy, dyskutuj, prowadź własne zajęcia, podróżuj, zastanawiaj się co chcesz robić, doświadczaj, reflektuj się, pisz artykuły, twórz audycje radiowe, terminuj w organizacjach pozarządowych, szkołach, firmach, klubach sportowych, szukaj autorytetów. Wypełniaj swoim działaniem i współpracą przestrzeń.

Od 1 września 2017 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu powstały licealne klas Montessori w ramach Edukacji Domowej. Działanie nasze zakłada zmianę wizji dotychczasowej pracy szkoły. Pomysł skierowany jest do licealistów posiadających własne pasje lub mocno ich poszukujących, chętnych do pracy, lubiących wyzwania. W każdym z miast spotykamy w 8-9 osobowych zespołach, pod opieką nauczyciela tutora. Spotkania obowiązkowe odbywają się w raz na dwa tygodnie. Pozostałe warsztaty, zajęcia, kursy będą związane z rytmem jaki narzucą sobie uczniowie. Każdy z uczniów planuje, tworzy i realizuje własny plan działania.Łączymy pasje i zainteresowania naszych licealistów z potencjałem i doświadczeniem osób i instytucji specjalizujących się w  danych dziedzinach i współpracujących z naszym środowiskiem. 

Jak dołączyć?

W drugiej połowie maja zapraszamy na spotkania informacyjno rekrutacyjne dla młodzieży zainteresowanej pracą w naszych Licealnych Klasach Montessori w Bielsku Białej, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Terminy spotkań:

  • Bielsko Biała  29 maja (środa) godzi. 16.00 WOM ul. Legionów 25 sala 201
  • Warszawa 27 maja (poniedziałek) godz. 17.00 Marzyciele, ul. Bracka 25 IIIp
  • Katowice 24 maja (piątek) godz. 17.00 Strefa Centralna, Pl Sejmu Śląskiego 2
  • Wrocław 23 maja (czwartek) godz. 18.00 LO ALA ul. Robotnicza 36, p I sala 104
  • Kraków 21 maja (wtorek) 18.00 Szkoła Ziarnko Maku, ks. S. Pawlickiego 1

Na spotkaniach osoby prowadzące klasy, opisują podstawy działania naszego projektu. Tworzymy grupy składające się z 8 licealistów.

Następnie każdy z uczestników przechodzi rekrutację, która składa się z trzech elementów:

  • napisania uzasadnienia swojej decyzji o wejściu w skład grupy (takie osobiste dlaczego ?),
  • rozmowy z tutorem

Spotkania odbywają się od września, co dwa tygodnie w miejscach o charakterze cooworkingowym. Określamy wspólne zasady dla grupy, będące podstawą do zawarcia kontraktu z uczestnikami zespołów. Grupy są mieszane klasowo i powoływane na rok.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji. Jednocześnie przypominamy, że nic nie zmieniamy w naszej dotychczasowej współpracy z edukacją domową na poziomie liceum. Klasy Montessori są jedynie propozycją dla chętnych.

Udostępnij