projekty

Projekt Erasmus plus pt: ”Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody”

Projekt pt. „Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody” realizowany jest przez dwie szkoły: Niepubliczną Szkolę Podstawową Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie (Polska)i Preilu Briva skola (Łotwa) przez okres 14 miesięcy. 

Główne cele projektu:
1)dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nieformalnej edukacji w Montessori, “edukacji leśnej” inspirowanej leśnymi przedszkolami, kształtowania umiejętności społecznych (pięć zasad Ashoką), tutoringu, TRIZ, Waldorf, sposoby współpracy z rodzicami oraz partnerstwo z lokalną społecznością;
2)nowoczesne profesjonalne zaangażowanie w poszukiwaniu dobrych praktyk i nowych metod, znalezienie sposobu łączenia metod pracy w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji;
3)podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników w zakresie wykorzystania edukacji leśnej w przedszkolach i klasach na wyższych poziomach kształcenia oraz łączenia narzędzi i metod edukacyjnych;
4)rozwinięcie autorskich programów nauczania w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych, językowych i rozwoju emocjonalnym z uwzględnieniem metod edukacji leśnej i terenowej na skalę europejską;
5)podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych;
6)wymiana wiedzy na temat stworzenia optymalnego otoczenia, które pozwoli lepiej rozwijać u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę ale także umiejętności społeczne tj. praca w grupie, kreatywność, otwartość na zmiany, empatia, przywództwo i uważność;
7)promocja zdrowego stylu życia – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody; 
8)nawiązanie kontaktów i współpracy stałej ze szkołą na Łotwie;
9)przygotowania szkoły jako miejsca i zespołu do szkoleń krajowych
i międzynarodowych w zakresie edukacji terenowej;

Główne działania to:
1)opracowanie nowoczesnych metod pracy poprzez sposób łączenia i adaptacji istniejących metod w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji oraz wdrażanie innowacyjnych dobrych praktyk i doświadczeń, metodyk i podejść edukacyjnych
2)Wymiana doświadczeń, prowadzenie działań i warsztatów dotyczących partnerskiego uczenia się w zakresie leśnej edukacji
3)Prowadzenie wspólnych badań i analiz
4)opracowanie, dostosowanie się do wspólnych potrzeb

Cele te osiągniemy dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu: udział 10 pedagogów naszej szkoły i 10 szkoły partnerskiej w trakcie tygodniowych wizyt w organizacjach partnerskiej.

Termin realizacji: 01.10.2019r. – 31.10.2020r. 
Dyrektor Szkoły: Ewa Kaliszuk
Koordynator projektu: Beata Łukasiewicz – Czul

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram