projekty

Projekt Erasmus plus pt: ”Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody”

Projekt pt. „Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody” realizowany jest przez dwie szkoły: Niepubliczną Szkolę Podstawową Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie (Polska)i Preilu Briva skola (Łotwa) przez okres 20 miesięcy. 

Główne cele projektu:
1)dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nieformalnej edukacji w Montessori, “edukacji leśnej” inspirowanej leśnymi przedszkolami, kształtowania umiejętności społecznych (pięć zasad Ashoką), tutoringu, TRIZ, Waldorf, sposoby współpracy z rodzicami oraz partnerstwo z lokalną społecznością;
2)nowoczesne profesjonalne zaangażowanie w poszukiwaniu dobrych praktyk i nowych metod, znalezienie sposobu łączenia metod pracy w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji;
3)podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników w zakresie wykorzystania edukacji leśnej w przedszkolach i klasach na wyższych poziomach kształcenia oraz łączenia narzędzi i metod edukacyjnych;
4)rozwinięcie autorskich programów nauczania w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych, językowych i rozwoju emocjonalnym z uwzględnieniem metod edukacji leśnej i terenowej na skalę europejską;
5)podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych;
6)wymiana wiedzy na temat stworzenia optymalnego otoczenia, które pozwoli lepiej rozwijać u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę ale także umiejętności społeczne tj. praca w grupie, kreatywność, otwartość na zmiany, empatia, przywództwo i uważność;
7)promocja zdrowego stylu życia – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody; 
8)nawiązanie kontaktów i współpracy stałej ze szkołą na Łotwie;
9)przygotowania szkoły jako miejsca i zespołu do szkoleń krajowych
i międzynarodowych w zakresie edukacji terenowej;

Główne działania to:
1)opracowanie nowoczesnych metod pracy poprzez sposób łączenia i adaptacji istniejących metod w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji oraz wdrażanie innowacyjnych dobrych praktyk i doświadczeń, metodyk i podejść edukacyjnych
2)Wymiana doświadczeń, prowadzenie działań i warsztatów dotyczących partnerskiego uczenia się w zakresie leśnej edukacji
3)Prowadzenie wspólnych badań i analiz
4)opracowanie, dostosowanie się do wspólnych potrzeb

Cele te osiągniemy dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu: udział 10 pedagogów naszej szkoły i 10 szkoły partnerskiej w trakcie tygodniowych wizyt w organizacjach partnerskiej.

Termin realizacji: 01.10.2019r – 31.08.2021r.
Dyrektor Szkoły: Ewa Kaliszuk
Koordynator projektu: Beata Łukasiewicz – Czul

Rezultaty projektu „Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody”:

 1. E-book „Handbook for outdoor education practicioners” 
 2. Metoda Montessori i edukacja leśna. Materiały z wizyt wirtualnych:
  a. Wprowadzenie
  b. Codzienna praca w przedszkolu
  c. Proces edukacyjny w klasach wczesnoszkolnych (1-3)
  d. Założenia i cele edukacji leśnej 
 3. Dobre samopoczucie  
 4. Artykuł o Preile Free School na Łotwie. Miejsce jako doskonałe środowisko do nauki i samorozwoju, zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców.
 5. Artykuł o nauczycielu Artursie i jego lekcjach muzyki. Budowanie poczucia własnej wartości – każdy uczeń ma wyjątkową rolę, wie, że jego wkład w brzmienie melodii jest ważny.
 6. Artykuł pt. Edukacja leśna pod lupą. Opowieść o niezależności, kreatywności i współpracy oraz smakach leśnej edukacji.
 7. Plenerowe seminarium edukacyjne w praktyce szkolnej. Jak świadomie i skutecznie zarządzać zmianą w edukacji. Jak wdrożyć edukację w plenerze do praktyki szkolnej – w dużym mieście i na wsi.

Udostępnij