jamna7

I spotkanie Baranków w Jamnej

I spotkanie Baranków w Jamnej przebiegło pracowicie i radośnie. Ojciec Grzegorz Kluz pięknie rozjaśnił nam co po kolei dzieje się w roku kościelnym i co oznaczają poszczególne kolory. Wspólnie odegraliśmy scenkę o objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Każda rodzina przedstawiła jedną tajemnicę różańca świętego w oparciu o fragment Pisma Świętego. Dzieci kolorowały ornaty A na zakończenie częstowaliśmy się pysznymi ciastami, które upiekły mamy z pomocą dzieci. 

Udostępnij