bezdomni led

Historia Żydów i trudne dyskusje

W tym tygodniu wybraliśmy się na cmentarz żydowski na warszawskim Bródnie. Słuchaliśmy o historii Żydów na ziemiach polskich, ich relacjach z innymi grupami społecznymi i tragicznej historii. Cmentarz, zniszczony w XX wieku, ze stosem zrujnowanych macew, zrobił na nas duże wrażenie.

W drugiej części spotkania oglądaliśmy i omawialiśmy film dokumentalny o problemie bezdomności w Polsce. Skonfrontowaliśmy go z z innym materiałem, próbującym w kontrowersyjny sposób szukać odpowiedzi na pytanie co takiego różni sposób postępowania bogatych i ubogich.

Udostępnij