Grodzisk Mazowiecki – rekrutacja

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy:
 • przygotować dokumenty potrzebne do rekrutacji, które wyszczególniliśmy poniżej,
 • wydrukować, wypełnić i podpisać przez oboje Rodziców formularz elektroniczny, do którego link zamieściliśmy poniżej,
 • powyższe dokumenty przesłać na adres:
Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa
z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE”
 

Gdy otrzymamy od Państwa wszystkie dokumenty (łącznie z oryginałem świadectwa) i formularz wypełniony online:

– do 4 dni od otrzymania dokumentów potwierdzamy mailowo lub telefonicznie ich kompletność, gdy okaże się niezbędne, informujemy o ewentualnej potrzebie uzupełnienia,
– do 8 dni roboczych przesyłamy Państwu informację mailową o przyjęciu ucznia/uczennicy, decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą zgody na ED, legitymację szkolną, (dot. przyjęć w trakcie roku szkolnego od września do maja)
– w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole wysyłamy do właściwej szkoły obwodowej Państwa dziecka, informację o realizacji obowiązku szkolnego w naszej szkole,
– w przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, przesyłamy do niej informację o fakcie i dacie przyjęcia ucznia do naszej szkoły, na tej podstawie poprzednia placówka jest zobowiązana do przesłania nam kopii dokumentacji dotychczasowej nauki, (przypominamy, że Rodzice dziecka również mają obowiązek poinformowania Dyrektora dotychczasowej szkoły o zmianie szkoły)

FORMULARZE DO POBRANIA

zerówka

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez i przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia  oraz dotyczące egzaminów 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

szkoła podstawowa

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez i przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia oraz dotyczące egzaminów 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania 

Należy dołączyć:

 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zdjęcie do legitymacji
 • W przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub pinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – należy dołączyć oryginał dokumentu

liceum

Prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów w nim zawartych przez i przesłanie ich do Biura Szkół Fundacji

Formularz elektroniczny zawiera:

 • Ankieta zgłoszeniowa 
 • Podanie 
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania 
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia  oraz dotyczące egzaminów 
 • Deklaracja rozszerzeń liceum 3-letnie 
 • Deklaracja rozszerzeń liceum 4-letnie 

Należy dołączyć:

 • Oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
 • Zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
 • Zdjęcie do legitymacji
 • W przypadku gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub pinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) – należy dołączyć oryginał dokumentu

ADRESY SZKÓŁ

województwo śląskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kolebach
ul. Pod Łyską 36, 34-300 Żywiec – Koleby

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

województwo małopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

województwo mazowieckie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

województwo dolnośląskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
we Wrocławiu
ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

województwo wielkopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

województwo zachodniopomorskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Przecławiu
Przecław 3, 72-005 Przecław

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Przecławiu
Przecław 3, 72-005 Przecław

Udostępnij