Fundacja Królowej Świętej Jadwigi

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi powstała w roku 1999 z inicjatywy grupy rodziców ze szkoły „Na Powsińskiej” w Warszawie. Naszym marzeniem było stworzenie dobrych, inspirujących i bezpłatnych szkół dla dzieci, które  chcą podjąć wysiłek rozwijania pasji i talentów.

Pierwszą szkołę udało się otworzyć w Beskidzie Żywieckim, w 2001 roku w małym i pięknym przysiółku,  Koszarawie Bystrej. W kolejnych latach powstały szkoły podstawowe i licea w Krzyżówkach, Przyłękowie, Kolebach, Żywcu. Od roku 2018, jesteśmy w Małopolsce w Kętach i na Mazowszu w Grodzisku Mazowieckim,  od 2019 we Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim, od 2020 w województwie Zachodniopomorskim. W sumie prowadzimy  w Polsce czternaście szkół. 

Stworzyliśmy Strefę Szkół Montessori Mountain Schools, MMS, w ramach której powstała koncepcje współpracy z Rodzinami i uczniami z edukacji domowej. Każdego roku organizujemy warsztaty dla uczniów ED, prowadzone przez naszych nauczycieli, a także wykorzystujemy  niezwykły potencjał rodziców, którzy w całej Polsce prowadzą zajęcia i spotkania. Wspieramy naszych uczniów ED kursami językowymi, przygotowaniami do egzaminów zewnętrznych, spotkaniami, webinarami, podcastami i konsultacjami w czasie wiosennych i jesiennych zlotów, organizowanymi obozami i warsztatami letnimi.

Pasjonujemy się pracą metodą Marii Montessori. Organizujemy kursy i warsztaty metody dla nauczycieli i rodziców, spotkania na zajęciach pracy własnej, hospitacje, indywidualne konsultacje.

Wspieramy rodziny przygotowujące swoje dzieci do sakramentu  pojednania i Pierwszej Komunii Świętej. Od 2015 roku naszą opieką było objętych kilkaset rodzin z całej Polski. Przygotowane rodziny wraz z kapłanami organizują lokalnie wspólnoty,  nazwaliśmy je „Barankami”.

Od 2014 roku prowadzimy Szkołę Patrzenia, wydaliśmy podręcznik do rysunku z natury dla rodziców, prowadzimy warsztaty, plenery i szkolenia dla dzieci i dorosłych. 

Dynamicznie rozwijają się inicjatywy dla licealistów. Grupy LED i Montessori Open Space, działają już w Bielsku Białej, Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach. Pomysł opiera się na współpracy młodych ludzi z tutorem, czasie na indywidualną pracę, stworzenia możliwości do realizacji zarówno własnych pasji, jak i odnalezienie radości ze wspólnego uczenia się. 

Wspieramy naszych uczniów powstałym portalem moznainaczej.edu.pl. Znajduje się tam kilka tysięcy treści, podcastów, webinarów, artykułów, recenzji, raportów, mających na celu przekazywanie wiedzy i inspiracji dotyczących szeroko rozumianej edukacji. Przygotowujemy także portal, na którym będziemy zamieszczali materiały pomagające w uczeniu się  w ramach podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów, na poziomie odpowiednich klas. 

Klub sportowy prowadzony przez szkoły Fundacji specjalizuje się w narciarstwie alpejskim, obejmuje swoją działalnością zarówno dzieci zainteresowane rekreacją, jak i drogą zawodniczą. Nasi klubowicze ścigają się w Lidze Śląskiej, Pucharze Polski i międzynarodowych zawodach FIS.

zarząd fundacji

Marcin Sawicki

Prezes Zarządu Fundacji

Ola Sawicka

Członek Zarządu Fundacji