Copy of Illustrated Foliage Anniversary Invitation

Egzaminy do 19.06.2020

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że istnieje możliwość zdawania po 6 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020, ale pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora właściwej dla dziecka szkoły. Uczeń musi napisać do Dyrektora mailem uzasadnienie, dlaczego prosi o przedłużenie terminu. Dyrektor także mailem, może wyrazić zgodę na takie przedłużenie do 19 czerwca 2020. Taką mailową zgodę uczeń załącza, zgłaszając się do nauczyciela na egzamin i prosząc o termin. Z racji prowadzenia zajęć on line, matur i egzaminów ósmoklasisty, dostęp do egzaminatorów może być ograniczony, a termin 19 czerwca 2020 jest ostateczny.
Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd Fundacji
Ola i Marcin Sawiccy

Udostępnij