egzamin maturalny

Ważne informacje

  • aby przystąpić do egzaminu maturalnego, należy zdać wszystkie przedmioty najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2021 roku

Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

Pobierz szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje oraz daty egzaminów z wszystkich przedmiotów.

Dostosowania na egzaminie maturalnym

Poznaj szczegóły dotyczące sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Olimpiady przedmiotowe

Dowiedz się więcej na temat Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.

Wyniki i zaświadczenia

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz  termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 5 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.