Edukacja Domowa - Rekrutacja

Zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci uczących się w domu do współpracy z naszą szkołą.

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy:
 • wydrukować, wypełnić, podpisać przez oboje Rodziców druki zamieszczone poniżej, oraz przesłać na adres naszej szkoły:
Biuro Szkół Fundacji Królowej Świętej Jadwigi,
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa
z dopiskiem: “ZGŁOSZENIE WOJEWÓDZTWO…” (odpowiednio dla szkoły, do której jest zgłaszane)
 • dołączyć oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości edukowania dziecka w domu, w której musi być wskazany etap edukacyjny np:
  – etap przygotowania przedszkolnego,
  – etap szkoły podstawowej (1-8),
  – etap liceum.
Opinie z Poradni dla dzieci:
 • do zerówki powinny być wystawione w sprawie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym,
 • natomiast dla dzieci szkolnych: w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą.

FORMULARZE DO POBRANIA

zerówka

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • zdjęcie do legitymacji

szkoła podstawowa

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający
 • zdjęcie do legitymacji

liceum

 • Ankieta zgłoszeniowa (PDF)
 • Podanie (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia (PDF)
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (PDF)
 • oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wzór wniosku o opinię)
 • oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający
 • deklaracja języka nowożytnego (PDF)
 • deklaracja rozszerzeń (PDF)
 • zdjęcie do legitymacji

W przypadku rezygnacji ze szkoły należy pobrać plik.

ADRESY SZKÓŁ

województwo śląskie:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie
Koszarawa 675, 34-332 Koszarawa

województwo małopolskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
ul.  Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

województwo mazowieckie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Fundacji Królowej Świętej Jadwigi
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dygasińskiego 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

zamknij