organizacja roku

Edukacja domowa – organizacja roku 2021/22

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

cieszymy się, że razem weszliśmy w ten nowy rok szkolny. Wiadomo, że edukacja domowa daje cudowną możliwość planowania pracy zgodnie z własnymi potrzebami, stąd niektórzy zapewne korzystają jeszcze z uroków późnego lata, a inni ochoczo przystąpili już do układania swoich planów pracy i egzaminów.

O szkole

Szkoła w Kętach należy do wielkiej rodziny Montessori Mountain Schools prowadzonych nieodpłatnie na terenie całej Polski przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi — już od ponad 20 lat! 

Pierwotnie dedykowana była naszym małopolskim homeschoolersom, obecnie — po zniesieniu rejonizacji, dostępna jest dla wszystkich chętnych.

Organizacja roku szkolnego

 • bieżący rok szkolny 2021/2022: 01.09.2021 – 24.06.2022,
 • termin złożenia deklaracji przed egzaminem ósmoklasisty: 30.09.2021,
 • zimowa przerwa świąteczna:  23.12.2021 – 02.01.2022,
 • ferie zimowe w woj. małopolskim:  17. – 30.01.22,
 • wiosenna przerwa świąteczna: 14.–19.04. 2022 ,
 • egzamin ósmoklasisty: 24. – 26. maja 2022,
 • ostatni dzień egzaminów rocznych: 10.06.2022,
 • zakończenie roku szkolnego 24. czerwca 2022,
 • wakacje: 25. czerwca – 31. sierpnia 2022.

Podręczniki

Wykaz podręczników zgodnych z podstawą programową oraz zakresy wymagań z poszczególnych przedmiotów dostępne są na naszej stronie internetowej. Na ich podstawie układane są testy końcoworoczne. Podręczniki na dany rok szkolny można wypożyczyć za pośrednictwem naszego Biura.

Przystępując do pracy, warto korzystać też z innych dostępnych źródeł, aby poznawać różne aspekty danego zagadnienia. To wspaniale wyrabia umiejętność krytycznego myślenia i poszerza horyzonty. 

Informacje o egzaminach i jak się do nich przygotować

Egzaminy są okazją do zaprezentowania swojej wiedzy, ale także projektów, prac i pasji. Nauczyciele czekają, by spotkać się z Wami, zobaczyć i usłyszeć, nad czym pracowaliście i czego się dowiedzieliście.

Do egzaminów, które składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej, uczniowie przygotowują się głównie na podstawie wymagań i treści programowych zamieszczonych na naszej stronie. 

Uczniowie kl. I-III zdają 2 egzaminy: z edukacji wczesnoszkolnej (pisemny i ustny) oraz z języka obcego (ustny). Pozytywna ocena z egzaminu jest oceną końcową, która znajdzie się na świadectwie. 

Życzymy wszystkim samych pozytywnych stopni, gdyby jednak z jakiejś przyczyny to się czasem nie udało, warto wiedzieć, że można mieć dwie oceny niedostateczne na koniec roku, wtedy istnieje możliwość przystąpienia do sesji poprawkowej w sierpniu. Termin egzaminu poprawkowego w sierpniu pojawi się w późniejszym czasie.

Egzaminy końcoworoczne, poza ustalonymi terminami sesji, zdawać będzie można umawiając się indywidualnie z nauczycielami z danego przedmiotu. Dane kontaktowe nauczycieli znajdują się na naszej stronie internetowej.

Warto tak rozplanować swoje egzaminy na cały rok, by nie zostawiać wszystkiego na ostatnie sesje. Terminy sesji będą podawane na naszej stronie internetowej. Pierwszą z nich planujemy na przełomie października i listopada. 

W czasie sesji dzień i godzina egzaminu jest ustalona przez szkołę, nie ma wówczas możliwości przystępowania do egzaminów indywidualnych. Egzamin składa się z części pisemnej (testu), po której następuje część ustna, czyli rozmowa z nauczycielem. To jest moment na pochwalenie się swoimi projektami i owocami pracy w danej dziedzinie!

Konsultacje dla uczniów

Istnieje możliwość zwrócenia się do nauczyciela z konkretnym problemem lub zagadnieniem. W miarę możliwości nauczyciele postarają się Wam pomóc. Nie jest to jednak forma korepetycji.

Olimpiady i konkursy

Osoby chętne zapraszamy do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Na zgłoszenia czekamy do 30.09.21. W miarę możliwości nauczyciele wesprą  Was w przygotowaniach do konkursów w ramach konsultacji.

Zajęcia dodatkowe:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Montessori Open Space i działalnością naszej nowej pracowni w Krakowie, którą poszerzamy o cykliczne warsztaty również dla naszych uczniów ze szkoły podstawowej i ich rodzin. 

Dla wszystkich uczniów naszych szkół przygotowaliśmy ofertę obozów wędrownych, warsztatów narciarskich, wyjazdów na żagle i innych aktywności.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:

 • do budynku szkoły i pracowni mogą wejść tylko osoby uczestniczące w egzaminach i zajęciach,
 • na egzaminy i zajęcia zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji, 
 • przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk, zaś w budynku zakrywanie ust i nosa 
 • jeżeli liczba osób przebywających w budynku szkoły nie pozwala na zachowanie dystansu 1,5 m, prosimy o zaczekanie przed budynkiem szkoły
 • czas przebywania w budynku osób (spoza grona pracowników) należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Mamy nadzieję, że to będzie rok pełen dobrych owoców wszelkich starań, radości z rozwijanych pasji i towarzyszenia sobie na tej drodze.

Czekamy na spotkania z Wami, nie tylko na egzaminach,
Joanna Frycz z zespołem

Udostępnij