Kaczmarzyk

dr Marek Kaczmarzyk w kinie

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi oraz Magazyn Kreatywnej Edukacji KREDA

Zaprasza na wykład
dr Marka Kaczmarzyka

neurodydaktyka z Uniwersytetu Śląskiego

„MECHANIZMY LUSTRZANE – dlaczego lubimy pogodnych znajomych?”

Piątek, 24 maja 2019, godzina 17.00 Kino Janosik w Żywcu

Udostępnij