Leśne przedszkola

Leśne przedszkola przy MMS

CAM01544.jpg


“Zabawa w otoczeniu przyrody zwiększa pewność siebie i pobudza zmysły u dziecka - jego świadomo ść świata i wszystkiego, co w nim, widzialne i niewidzialne.”

Louv R., 2014, Ostatnie dziecko lasu, s. 226

 

Nasza przygoda z projektem leśnych przedszkoli rozpoczęła się dzięki współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (www.ibe.edu.pl), którą rozwijamy już od ponad dwóch lat. To naukowcy Instytutu opowiedzieli nam o jednym z europejskich leśnych przedszkoli, działającym w pobliżu Oslo w Norwegii. To co zobaczyliśmy, głęboko zapadło w nasze serca i głowy, i szybko zaowocowało naszym działaniem.

Szczegóły znajdziecie poniżej:

Lesne przedszkole - Montessori w terenie.pdf

 

Wspólne doświadczanie, przeżywanie, a tak naprawdę tworzenie leśnego przedszkola jest niezwykłą przygodą, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych: nauczycieli i rodziców, a także mieszkańców wsi obserwujących działania dzieci. Przynosi to wiele korzyści odczuwalnych już teraz, ale także takich, które zaowocują dopiero w przyszłości. Najważniejsze z nich to:

  • niezwykła możliwość ruchu pozwala na zaspokojenie tak ważnej, codziennej potrzeby dzieci. Nasycenie ciała ruchem otwiera go na inne aktywności, także takie, które wymagają skupienie uwagi.

  • wielozmysłowe doświadczanie i poznawanie świata, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, zależnych od pór roku, przyglądanie się procesom fizycznym i chemicznym zachodzącym w przyrodzie. Jest to bardzo ważny etap dostrzegania różnych zjawisk, zadziwiania się nimi, zadawania pytań “dlaczego”, “jak”...tak rodzą się pasje i fascynacje. Ich dokładne wyjaśnienie i zrozumienie będzie następowało stopniowo wraz z poznawaniem pojęć i definicji.

  • odkrywanie samych siebie i swoich możliwości, pokonywanie własnych ograniczeń, lęków, przyzwyczajeń.CAM00022.jpg

  • doświadczanie tego jak ważny jest drugi człowiek, doświadczanie współdziałania i współtworzenia; budowanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich.

  • kształtowanie logicznego myślenia, planowania, przewidywania konsekwencji działania,

  • rozwijanie zdolności konstruktorskich, matematycznych i językowych.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela