Przyłęków

Szkoła Podstawowa w Przyłękowie

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. „

Mark Twain

Jesteśmy szkołą, w której wieloaspektowy rozwój dziecka stawiamy na pierwszym miejscu. Metodą wiodącą, którą pracujemy jest metoda Marii Montessori. Praca własna stanowi sporą część tygodniowego planu zajęć.
Przestrzenie, w której uczniowie pracują staramy się aranżować zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori tak, aby sprzyjały one rozwojowi każdego dziecka. Są to: pracownie Montessori wyposażone w specjalnie opracowane pomoce dydaktyczne, „warsztatownia", w której uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności, „leśna przestrzeń", gdzie w ramach projektu Leśnej Klasy i Leśnego Przedszkola organizowane są zajęcia i wyjścia terenowe, sale przedmiotowe, w których odbywają się pozostałe zajęcia.
Metody towarzyszące to: metoda projektu badawczego, tutoring rozwojowy oraz spotkania z mistrzem, czyli nauczycielem w ramach lekcji przedmiotowych.

DZIEŃ W NASZEJ SZKOLE:

8.00 - 9.30  

praca własna. W tym czasie uczniowie pracują samodzielnie zgodnie z założeniami metody Montessori rozwijając swoje pasje i talenty. Doskonalą swoje umiejętności i zdobywają nowe. Każdy ma swobodę ruchu i możliwość zmiany miejsca pracy. Uczniowie mogą siedzieć, stać przy specjalnie przygotowanych do takiej pracy stanowiskach, korzystać z piłek relaksacyjnych, hamaka czy materacy.

9.30 - 9.45

przerwa śniadaniowa

9.45 - 12.00

blok obowiązkowych zajęć lekcyjnych

12.00 - 12.30

przerwa na obiad i wyjście na szkolne boisko

12.30 - 14.00

blok obowiązkowych zajęć lekcyjnych

14.00 - 14.45

Przyłęków po godzinach – czas na odrabianie zadań domowych i na ulubioną przez uczniów Planszomanię, czyli rozgrywki w gry planszowe.

15.00

odjazd autobusu miejskiego linii numer 13, którym uczniowie udają się do domu.

Wszyscy uczniowie regularnie korzystają z Leśnej Przestrzeni. Co najmniej raz w tygodniu prowadzone są zajęcia w Leśnej Klasie dopasowane do aktualnych założeń przedmiotowych i obowiązującej Podstawy Programowej. Najczęściej odbywają się tam zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, co nie znaczy, że Leśna Przestrzeń nie może posłużyć czasami na przykład do lekcji języka polskiego. Cyklicznie, w ramach wycieczek integracyjnych, organizowane są jedno lub dwudniowe wyprawy w góry.

DZIEŃ W PRZEDSZKOLU:

8.00 - 9.30

praca własna - wszystkie pomoce znajdujące się w sali są tak zaprojektowane, aby każde dziecko miało możliwość autokorekty, jednocześnie pozwalająć na doskonalenie umiejętności, dzięki którym może poczuć swoje sprawstwo, począwszy od czynności dnia codziennego - przesypywanie, przelewanie, nawlekanie, ścieranie, aż do zadań z edukacji kosmicznej czy dodawania i dzielenia. 

9.30 - 10.00

przerwa śniadaniowa

10.00 - 12.30  

zajęcia dydaktyczne, zabawy stymulujące, wyjścia do Leśnego Przedszkola, religia i angielski (czwartki), dziecięca matematyka i lekcje ciszy (wtorki), raz na miesiąc zajęcia kulinarne (wtorki), małe laboratorium - raz na miesiąc (piątki - w Leśnym Przedszkolu albo w sali)

13.00 - 14.15

zabawy na świeżym powietrzu, działania twórcze, plastyczne, rytmika

14.15 - 14.50  

odbiór dzieci do domu

14.50

odjazd szkolnego busa
Przedszkolaki trzy razy w tygodniu wychodzą do Leśnego Przedszkola, gdzie w naturalnych warunkach rozwijają i doskonalą dużą i małą motorykę poprzez: skakanie, bieganie, wchodzenie na drzewa, huśtanie się na linach, grzebanie w ziemi, glinie i piasku, obieranie nasion drzew, kory, liści.Rzeczą niezmiernie ważną, o której trzeba wspomnieć jest emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, jaki odbywa się w terenie, który jest jednocześnie przeniesieniem tych ważnych spraw dziejących się w salach. Tutaj inicjatywa leży po stronie dzieci. Nauczyciele są obserwatorami i opiekunami, nie organizują dzieciom zajęć, choć organizują przestrzeń, tak aby dawała dzieciom jak najwięcej możliwości do samodzielności i zdobywania wiedzy, głównie tej praktycznej. Wyjątek stanowią krótkie, 15-sto minutowe, prowadzone zajęcia, na których to wspólnie podglądamy przyrodę i zjawiska w niej zachodzące.
tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela