Przyłęków

Szkoła Podstawowa w Przyłękowie

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. „

Mark Twain

Jesteśmy szkołą, w której wieloaspektowy rozwój dziecka stawiamy na pierwszym miejscu. Metodą wiodącą, którą pracujemy jest metoda Marii Montessori. Praca własna stanowi sporą część tygodniowego planu zajęć.
Przestrzenie, w której uczniowie pracują staramy się aranżować zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori tak, aby sprzyjały one rozwojowi każdego dziecka. Są to: pracownie Montessori wyposażone w specjalnie opracowane pomoce dydaktyczne, „warsztatownia", w której uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności, „leśna przestrzeń", gdzie w ramach projektu Leśnej Klasy i Leśnego Przedszkola organizowane są zajęcia i wyjścia terenowe, sale przedmiotowe, w których odbywają się pozostałe zajęcia.
Metody towarzyszące to: metoda projektu badawczego, tutoring rozwojowy oraz spotkania z mistrzem, czyli nauczycielem w ramach lekcji przedmiotowych.

DZIEŃ W NASZEJ SZKOLE:

8.00

poranne spotkanie, wspólna modlitwa

8.00 - 10.15

praca własna przeplatana obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi

10.15 - 10.30  

przerwa śniadaniowa

10.30 - 12.00

obowiązkowe zajęcia lekcyjne przeplatane pracą własną

12.00 - 12.30  

przerwa na obiad i wyjście na szkolne boisko

12.30 - 14.45  

obowiązkowe zajęcia lekcyjne przeplatane pracą własną

14.50

odjazd szkolnego busa

DZIEŃ W PRZEDSZKOLU:

8.00 - 9.30  

praca własna

9.30 - 10.00

przerwa śniadaniowa

10.00 - 12.30

zajęcia dydaktyczne, zabawy stymulujące, wyjścia do Leśnego Przedszkola

12.30

obiad

13.00 - 14.15

zabawy na świeżym powietrzu, działania twórcze, plastyczne, rytmika

14.15 - 14.50

odbiór dzieci do domu

14.50

odjazd szkolnego busa
tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela