Rekrutacja

Formularze do pobrania

  • Ankieta zgłoszeniowa szkoła podstawowa.pdf - do wydrukowania, wypełnienia i złożenia osobiście lub listownie

Rodzice zainteresowani przyjęciem dzieci do szkoły stacjonarnej w Kętach w oddziałach 1-6 proszeni są o złożenie ankiet do dnia 25 marca 2019 do budynku szkoły w Kętach przy ul Żwirki i Wigury 27 (parter lewe skrzydło) lub do skrzynki na listy umieszczonej po lewej stronie drzwi do sal lekcyjnych.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela