Dobrodaj

04.jpegBył sobie uczeń, był nauczyciel, był też i rodzic. Miejsce też było, dobre bardzo. Każdy z nich poszukiwał, każdy długo już czekał i każdy miał coś dobrego do podarowania. I tak końcem lata spotkali się ze sobą w miejscu nazwanym Dobrodajem, tworząc wspólnie Szkołę - dla siebie wzajemnie.

Dni w naszej szkole przebiegają dynamicznie i wypełniane są dawaniem tego co dobre. Dają nauczyciele, dają nam uczniowie i wiele dobra dają rodzice. Jest nas niewielu więc możemy uważnie przyglądać się dzieciom, ich pracy, poznawać pasje i podążać za nimi, wspólnie otwierając kolejne fascynujące światy.

 

 

06.jpeg

Dzień rozpoczynamy płynnie pracą własną, która właściwie zaczyna się już w momencie zmiany obuwia. Przechodząc przez wysokie otwarte pomieszczenia, uczniowie  wkraczają w świat pracowni Montessori. Panuje cisza. Prawdziwa cisza. Ok godziny 10:15 jest przerwa. Przerwa do zadań specjalnych, odpoczynek po wytężonej pracy, modlitwa, zaspokajanie potrzeb burczących żołądków i wiercących się nóg, potrzeb towarzyskich oraz duchowych. Przerwa to codzienny czas wyjścia na zewnątrz, gdzie można rozładować emocje.

11:00 -  rozpoczynamy kolejną część dnia, którą wypełniają zajęcia przedmiotowe, niektóre płynnie zaczynają się na przerwie lub wręcz są ją wypełniają. Teraz już czas na pracę wspólną, na naukę w parach, grupach, na dociekanie, ćwiczenie, odkrywanie. Zależnie od przedmiotu, materiału czy po prostu od atmosfery danego dnia i temperamentu dzieci, dzielimy uczniów na grupy wiekowe lub pracują wszyscy razem.

 

 

Przewodnią i wspólną naszą myślą  i pragnieniem jednocześnie jest myśl Marii Montessori, którą każdy z nas niesie w sobie, dojrzewa z nią aby potem móc przekazać ją tutaj w swój własny i jedyny sposób dopasowywując do dzieci i sytuacji.

tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela