Poradnia

poradnia.jpegPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna " PLUS " jest prowadzona przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej. Jej podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych dzieci. Działania te skierowane do uczniów naszych szkół uczących w trybie stacjonarnym i w ramach edukacji domowej. Staramy się w naszej pracy dołożyć wszelkich starań w celu przeprowadzenia właściwej diagnozy i właściwego pokierowania pracą wspomagającą dziecka i rodziców. Wyróżnia nas podejmowanie intensywnych działań wspierających rodziców edukujących w domu dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program ten nazywamy ED plus.

tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela