Poradnia PP

Podsumowując nasze wszystkie rozważania nad tym, co sprzyja i co szkodzi rozwojowi ludzi dochodzimy do wniosku, że jest to jeden tylko czynnik – drugi człowiek. To od jego stosunku do nas i od tego, jakie środowisko potrafi stworzyc wokół nas zależy i to, co robimy i to, co zamierzamy zrobić, ale także to, ku czemu zmierzamy w swoim życiu. Im jesteśmy młodsi tym bardziej od tej drugiej osoby zależymy, im jestesmy starsi tym bardziej od tego wpływu możemy sie uwalniać, ale prawdą jest i to, że gdy scieżka, którą idziemy od początku naszego życia jest wąska i obudowana wysokim murem zakazów bardzo trudno jest uwierzyc w to, że może być inaczej i trudno mieć nadzieję, że uda się osiagnąc sukces, gdy wyjdzie się poza ten mur. Zatem najważniejszy czynnik sprzyjajacy naszemu rozwojowi to drugi człowiek dajacy nam nadzieję.

Anna Brzezińska "Psychologiczne portrety człowieka "

poradnia.jpegPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna " PLUS " jest prowadzona przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej. Jej podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych dzieci. Działania te skierowane do uczniów naszych szkół uczących w trybie stacjonarnym i w ramach edukacji domowej. Staramy się w naszej pracy dołożyć wszelkich starań w celu przeprowadzenia właściwej diagnozy i właściwego pokierowania pracą wspomagającą dziecka i rodziców. Wyróżnia nas podejmowanie intensywnych działań wspierających rodziców edukujących w domu dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program ten nazywamy ED plus.

tel.: +48 33 862 30 38     e-mail: biurousawickich@gmail.com design: Kajetan Mastela