Warsztaty z perspektywy

Warsztaty rysunkowe z perspektywy, wiek 10-12 l.

(zapoznanie ze zjawiskami przestrzennymi)

 

DSCF1088.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – sprawdzenie sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunek kompozycji martwej natury, technika dowolna.

Zajęcia popołudniowe – 1,5h – Omówienie podstawowych cech przedmiotów w przestrzeni i wyznaczników przestrzennych. Rysunek kompozycji martwej natury.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Omówienie intuicyjnej budowy rysunkowej perspektywy, proporcje przedmiotów. Rysunek kompozycji przedmiotów prostych.

Zajęcia popołudniowe – 1,5h – Rysunek kompozycji kilku identycznych przedmiotów z podkreśleniem zmniejszania w miarę oddalania.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Rysunek kompozycji złożonej z kilku przedmiotów ze światłocieniem.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

Warsztaty rysunkowe z perspektywy, dzieci wiek 13-15 l

(zapoznanie z wyznacznikami przestrzeni uporządkowanej i zdefiniowanej)

 

DSCF0759.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunek złożonej kompozycji martwej natury, technika dowolna.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Omówienie wyznaczników przestrzennych i zasad perspektywy naturalnej. Mierzenie proporcji. Rysunek kompozycji z elementów liniowych i brył.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Omówienie budowy rysunkowej perspektywy jedno, dwu i trójzbiegowej. 

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji kilku identycznych przedmiotów z podkreśleniem zmniejszania w perspektywie.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – zasady budowy światłocienia w perspektywie. Rysunek kompozycji złożonej z brył prostych ze światłocieniem.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa . Fiksatywa do utrwalania rysunków.

Warsztaty rysunkowe z perspektywy, wiek 16 - 18 l.

(ugruntowanie spostrzeżeń perspektywicznych)

 

DSCF3609.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunek złożonej kompozycji martwej natury, technika dowolna.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Omówienie zasad perspektywy w praktyce rysunkowej. Rysunek kompozycji z elementów liniowych i brył.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Co to jest perspektywa. Rysunek złożonej kompozycji przedmiotów i ich zapis perspektywiczny.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek krzesła.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami - omówienie prac i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – rysunek brył prostych w perspektywie z wyobraźni. Kwadrat i sześcian.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

Warsztaty rysunkowe z perspektywy z wyobraźni, wiek 16 - 18 l.

(rozwijanie spostrzeżeń i rozumienie zjawisk perspektywicznych)

 

DSCF4049.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunek złożonej kompozycji martwej natury, technika dowolna.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Omówienie idei perspektywy w praktyce rysunkowej. Punkt, linia i płaszczyzna w perspektywie, horyzont i punkty zbiegu. Rysunek kompozycji z wyobraźni na podstawie rzutów.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Budowanie cienia w oparciu o zasady perspektywiczne. Rysunek bryłowy litery z wyobraźni ze światłocieniem.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek litery cd.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami - omówienie prac i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek budowli w perspektywie na podstawie rzutów.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela