Warsztaty z akwareli

Warsztaty z akwareli, wiek 10-13l. 

(rozwijanie umiejętności spostrzegania barw w technice akwarelowej)

 

DSCF8831.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk barwnych, rysunek kompozycji martwej natury, technika akwarelowa.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Prezentacja technik rysunku akwarelą, warsztat i materiały. Rysunek prostej kompozycji akwarelą, gry i zabawy akwarelowe.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą z podrysem.

Zajęcia popołudniowe – 1,5h – Rysunek z pamięci akwarelą al. prima.

Spotkanie wieczorne uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek wybranego fragmentu kompozycji martwej natury akwarelą.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery akwarelowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki”, taśmy klejące do mocowania papieru, farby akwarelowe, ołówki B2-B5, kredki akwarelowe, sangwina, guma chlebowa, pędzle akwarelowe.

Warsztaty z akwareli. Dzieci w wieku 13-18l.

(rozwijanie wrażliwości na barwę w technice akwarelowej)

 

DSCF8171.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk barwnych, rysunek kompozycji martwej natury, technika akwarelowa.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Prezentacja technik rysunku akwarelą, warsztat i materiały. Podstawy teorii barw. Rysunek prostej kompozycji akwarelą monochromatyczną.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą z podkreśleniem barw podstawowych i uzupełniających.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą z podkreśleniem barw ciepłych i zimnych.

Spotkanie wieczorne uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek martwej natury akwarelą ze skupieniem na przenikaniu barw i ich wzajemnym oddziaływaniu.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery akwarelowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki”, taśmy klejące do mocowania papieru, farby akwarelowe, ołówki B2-B5, kredki akwarelowe, sangwina, guma chlebowa, pędzle akwarelowe.

Dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym, 13-18l.

(rozwijanie umiejętności techniki akwarelowej)

 

DSCF8634.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Prezentacja przykładów prac wykonanych techniką akwareli, omówienie podstawowych zasad pracy akwarelą. sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunek kompozycji martwej natury, technika akwarelowa.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Prezentacja technik rysunku akwarelą, warsztat i materiały. Rysunek prostej kompozycji akwarelą monochromatyczną.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą z podrysem kompozycji kredką.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą z podrysem pędzlem.

Spotkanie wieczorne uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek martwej natury dowolną metodą.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery akwarelowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki”, taśmy klejące do mocowania papieru, farby akwarelowe, ołówki B2-B5, kredki akwarelowe, sangwina, guma chlebowa, pędzle akwarelowe.

Dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym, 16-18l.

(rozwijanie indywidualnych cech i umiejętności techniki akwarelowej)

 

DSCF3637.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunek kompozycji martwej natury, technika akwarelowa.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Prezentacja zaawansowanych technik przygotowania do pracy akwarelą, warsztat i materiały. Rysunek prostej kompozycji akwarelą z wykorzystaniem nowych technik.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą z podrysem dowolnym narzędziem.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury akwarelą al. prima.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami - omówienie prac i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek martwej natury dowolną metodą.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery akwarelowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki”, taśmy klejące do mocowania papieru, farby akwarelowe, ołówki B2-B5, kredki akwarelowe, sangwina, guma chlebowa, pędzle akwarelowe.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela