Warsztaty plenerowe

Dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym, 13-15l.

Warsztaty rysunkowe wprowadzające do rysowania architektury w plenerze. 

(pogłębienie umiejętności rysunkowych)

 

DSCF7755.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunki szkicowe, przestrzeni kształtowanej ręka człowieka, technika dowolna.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Omówienie zasad komponowania rysunku w plenerze. Rysunek kompozycji wybranego kadru. Technika sucha.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Omówienie porządków w architekturze. Rysunek wnętrza architektonicznego. Technika sucha.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek rozpoznawczy form i detali architektonicznych. Technika sucha.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – zasady budowy kompozycji, sztafaż, światłocień, zmienność przestrzeni. Technika dowolna.

 

Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, węgle rysunkowe, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa, pióra, patyki, pędzle, tusze. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

 

Dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym, 13-15l.

Warsztaty rysunkowe w plenerze. 

(rozwijanie spostrzeżeń w krajobrazie naturalnym)

 

DSCF7134.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk przestrzennych, rysunki szkicowe, krajobrazu i architektury w krajobrazie, technika dowolna.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Omówienie zasad komponowania rysunku w plenerze. Rysunek kompozycji wybranego kadru przestrzeni naturalnej. Technika sucha.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h –Rysunek przestrzeni krajobrazu jako wnętrza.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek krajobrazu jako przestrzeni otwartej.

Spotkanie wieczorne z uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – zasady budowy kompozycji, sztafaż, światłocień, zmienność przestrzeni. Technika dowolna.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, węgle rysunkowe, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, farby akwarelowe, kredki akwarelowe, guma chlebowa, pióra, patyki, pędzle, tusze. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela