Warsztaty kredka i węgiel

Warsztaty rysunku kredkami i węglem. Dzieci wiek 10-13 l.

(rozwijanie umiejętności posługiwania się kredkami i węglem)

 

DSCF7252.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Sprawdzenie dyspozycji i sposobu wykorzystania technik suchych, rysunek kompozycji martwej natury.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Prezentacja technik rysunku kredką i węglem, warsztat i materiały. Rysunek prostej kompozycji, gry i zabawy rysunkowe.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Rysunek kompozycji martwej natury z podrysem.

Zajęcia popołudniowe – 1,5h – Rysunek z natury al. prima.

Spotkanie wieczorne uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek wybranego fragmentu kompozycji martwej natury.

 

Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, węgle rysunkowe prasowane i w sztyftach, kreda biała, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

Warsztaty z rysunku kredką i węglem. Dzieci w wieku 13-18l.

(rozwijanie wrażliwości na zapis i interpretacje rysunkową)

 

DSCF7207.jpegDzień pierwszy:

Zajęcia przedpołudniowe – 1,5h – Sprawdzenie dyspozycji i sposobu widzenia zjawisk, rysunek kompozycji martwej natury.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Prezentacja technik rysunku, cechy narzędzi, warsztat i materiały. Rysunek narzędziowy, synteza rysunkowa, rysunek prostego przedmiotu.

Dzień drugi:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek kompozycji martwej natury z podkreśleniem interpretacji formy.

Zajęcia popołudniowe – 2h – Rysunek klasyczny kompozycji martwej natury studyjny.

Spotkanie wieczorne uczestnikami lub z rodzicami - omówienie prac uczestników i metodyki rysowania po warsztacie.

Dzień trzeci:

Zajęcia przedpołudniowe – 2h – Rysunek martwej natury dowolny.


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, węgle rysunkowe prasowane i w sztyftach, kreda biała, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela