Rodzinne warsztaty rysunku

Warsztaty rodzinne podstawowe

Warsztaty dla rodzin z małymi dziećmi, rodzice z dziećmi, wiek dzieci b.o.

Cel warsztatów – zapoznanie z metodą nauczania rysunku z natury jako metodą edukacji twórczej dla rodziców i pierwsze próby rysunkowe dla dzieci.

Program:

DSCF0035.jpeg

Pierwszy dzień

Przed południem 1,5h – zajęcia rodzinne, wspólne zabawy rysunkowe i rysowanie z natury. (wprowadzenie w świat rysunkowy, rysowanie w ślad za prowadzącym, rozgrzewka ręki, rysowanie wskazanego przedmiotu z natury)

Po południu 2h – zajęcia rysunkowe dla dzieci i rodziców, zabawy rysunkowe, prezentacja różnych technik. (ćwiczenia rysunkowe w stawianiu linii różnego typu, pokaz podstawowych narzędzi rysunkowych i sprawdzenie ich właściwości, rysunek z natury wybranymi narzędziami)

Drugi dzień

Przed południem 1,5h – zajęcia dla dzieci i rodziców, rysowanie wybranych tematów z natury i nie tylko. (rozgrzewka rysunkowa – stawianie punktów i linii, rysowanie z natury i z pamięci wybranymi narzędziami)

Po południu 2h – zajęcia rodzinne, wspólne wzajemne rysowanie członków rodziny. (zabawy rysunkowe w gronie rodzinnym, dorysowywanie, rysowanie symultaniczne, rysowanie po kolei wszystkich członków rodziny)

wieczorem – spotkanie z rodzicami, omówienie zajęć i rysunków.

Trzeci dzień

Przed południem 2h – zajęcia rodzinne, wspólne rysowanie. Zakończenie warsztatów. (zajęcia prowadzone w gronie rodzin przez rodziców, podsumowanie zajęć)


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, węgle rysunkowe, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa, pióra, patyki, pędzle, tusze. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

Warsztaty rodzinne II, stopnia średniego.

Warsztaty dla rodzin, rodzice z dziećmi, wiek dzieci b.o.

Cel warsztatów – pogłębienie metody nauczania rysunku z natury jako metody edukacji twórczej dla rodziców i pierwsze próby rysunkowe dla dzieci.

Program:

DSCF7240.jpegPierwszy dzień

Przed południem 1,5h – zajęcia rodzinne, wspólne zabawy rysunkowe dla rozruszania ręki i rysowanie z natury. (stawianie punktów i łączenie ich liniami, linie proste, kwadraty, koła i elipsy, rysowanie kompozycji przedmiotów z natury)

Po południu 2h – zajęcia rysunkowe dla dzieci i rodziców, rysunek martwej natury. (wspólne studiowanie skomplikowanych przedmiotów, rozmowy o rysunku i pomoc wzajemna)

Drugi dzień

Przed południem 2h – zajęcia dla dzieci i rodziców, prezentacja barwnych technik rysunkowych mokrych, malowanie martwej natury w technice suchej barwnej. (prezentacja techniki akwarelowej, narzędzia, papiery etc. rodzaje akwareli. Malowanie klasycznej akwareli z podrysem ołówkowym)

Po południu 2h – zajęcia rodzinne, rysunek z zielenią pokojową w technice barwnej. (studium kompozycji zieleni rysunek plus akwarela, techniki mieszane)

wieczorem – spotkanie z rodzicami, omówienie zajęć i rysunków.

Trzeci dzień

Przed południem 2h – zajęcia rodzinne, rysunek człowieka z natury w ulubionej technice. Zakończenie warsztatów. (rysunek całej postaci z natury, kilka szkiców)


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, węgle rysunkowe, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa, pióra, patyki, pędzle, tusze. Fiksatywa do utrwalania rysunków.

Warsztaty rodzinne III, stopnia zaawansowanego.

Warsztaty dla rodzin, rodzice z dziećmi, wiek dzieci od 12 lat.

Cel warsztatów – pogłębienie metody nauczania rysunku z natury jako metody edukacji twórczej dla rodziców i dzieci.

Program:

DSCF7176.jpegPierwszy dzień

Przed południem 1,5h – zajęcia rodzinne, wspólne zabawy rysunkowe dla rozruszania ręki i rysowanie z natury. (rozgrzewka rysowanie kompozycji z linii, okręgów i elips. Rysunek kompozycji w dowolnej technice z natury)

Po południu 2h – zajęcia rysunkowe dla dzieci i rodziców, rysunek złożonej martwej natury. (omówienie zasad kadrowania kompozycji i mierzenia proporcji, rysunek barwny z natury, wybrany fragment kompozycji)

Drugi dzień

Przed południem 2h – zajęcia dla dzieci i rodziców, wykonanie z kartonu białych brył prostych, rysunek brył. (wykonywanie w rodzinach modeli kartonowych brył, sześcianu, prostopadłościanu, stożka, ostrosłupa, rysunek kompozycji z brył prostych)

Po południu 2h – zajęcia rodzinne, rysunek białej bryły i kolorowego przedmiotu w technice barwnej. (rysunek studialny światłocieniowy)

wieczorem – spotkanie z rodzicami, omówienie zajęć i rysunków.

Trzeci dzień

Przed południem 2h – zajęcia rodzinne, rysunek człowieka w stroju regionalnym z natury w ulubionej technice. Zakończenie warsztatów. (rysunek z modela w kolorach, dwa, trzy ujęcia)


Materiały rysunkowe do zabrania na warsztaty:

Papiery rysunkowe A3 i A2, podkładki do rysowania i „szczypki-krokodylki” do mocowania papieru, ołówki B2-B5, węgle rysunkowe, kredki „kubusie”, sepia, siena, sangwina, kredki pastelowe suche, guma chlebowa, pióra, patyki, pędzle, tusze. Fiksatywa do utrwalania rysunków. Bristol ewentualnie blok techniczny, nożyk, podkładka do cięcia papieru, klej wikol lub inny do papieru.

tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela