Metoda Montessori

  • Metoda ta zakłada, że dziecko uczy się najefektywniej w sytuacji, kiedy zajmuje się problematyką, która go w danym momencie interesuje.
  • Metoda ta przyjmuje w swoje założenie, że dzieci w tym samym wieku znajdują się często na różnych poziomach rozwoju i ich rozwój odbywa się w sposób niepowtarzalny.
  • Kolejne założenie to obserwacja, że wszystkie dzieci są ciekawe świata, mają swoje zainteresowania i pasje.
  • Metoda zakłada, że optymalną grupę do pracy stanowi grupa mieszana wiekowo. Pozwala to na łatwiejsze odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenie się od innych i uczenia innych. Jest to także naturalny rodzaj społeczności , jaki spotykamy w rodzinie czy w pracy. Nigdzie w "naturze" nie występują grupy jednolite wiekowo.
  • W klasach na półkach stoją przygotowane pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody. Tematycznie odpowiadają one obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze, znacznie go rozszerzają. Różnorodność materiału dydaktycznego pozwala na rozszerzenie wiedzy przez dzieci zdolne, a jednocześnie umożliwia dzieciom mniej zdolnym opanowanie danej tematyki poprzez wiele różnych pomocy dydaktycznych.
  • Większość pomocy w klasie jest projektowana i wykonywana przez samych nauczycieli. Nauczyciel podąża za zainteresowaniami i pasjami uczniów.
  • Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.
tel.: +48 33 445 45 33     e-mail: biuromms@szkolamontessori.com.pl design: Kajetan Mastela